Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina"

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez placówkę lecznictwa otwartego w Gminie Bestwina. Ze względu na stan techniczny i funkcjonalny obiektu, w którym mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej konieczne jest przeprowadzenie jego gruntownego remontu, z dostosowaniem funkcjonalności pomieszczeń do świadczenia usług medycznych o odpowiednim standardzie oraz wprowadzenie do oferty Zakładu nowych usług. W ramach projektu udostępnione zostaną nowe usługi medyczne wykorzystujące zakupiony nowoczesny sprzęt. Projekt wpłynie pozytywnie na stan zdrowia ludności z terenu Gminy Bestwina, jak i gmin ościennych, których mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z profesjonalnych świadczeń medycznych, które są niedostępne na ich terenie.
W ramach projektu wyremontowana zostanie także część usługowo-mieszkalna budynku.

Projekt był realizowany w okresie od marca 2009 do kwietnia 2010 roku.

Wartość projektu: 2 952 485 PLN
Wartość dofinansowania: 1 689 610 PLN

 

W kwietniu 2010 rzeczowa realizacja inwestycji została zakończona, a 15 czerwca 2010 dokonano poświęcenia i uroczystego otwarcia wyremontowanego obiektu.


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl