Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
GaleriaInstalacje fotowoltaiczne

CZYTAJ WIĘCEJ

"Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-23

Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Druh Jan Janeczko - wspomnienie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-23

Dh Jan Janeczko - wspomnienie
17 V 1940 - 20 X 2017


[czytaj więcej]
Informacja LGD
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-23

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska planuje kolejne nabory wniosków


[czytaj więcej]
Informacja GOPS
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-23

Projekt partnerski: "Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja"


[czytaj więcej]
Nominacja do Nagrody Starosty Bielskiego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-19

Nagroda Starosty Bielskiego - nominacja dla Michała Kobieli


[czytaj więcej]
Informacja LGR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-19

 

Informacja o aktualnie prowadzonych naborach LGR


[czytaj więcej]
Wernisaż malarstwa Iwony Szymczyk
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-17

"Nie lubię pędzli!" - wernisaż prac Iwony Szymczyk


[czytaj więcej]
Walka z niską emisją
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-17

Walka z niską emisją


[czytaj więcej]
Podsumowanie projektu "Z biegiem Wisły"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-16

Rzeka wszystkich ziem polskich
Finał projektu edukacyjnego "Z biegiem Wisły"


[czytaj więcej]
ZAWIADOMIENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-16


ZAWIADOMIENIE

REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych


[czytaj więcej]
Informacja o projekcie fotowoltaicznym
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-13

"Słoneczna gmina?" - teraz to możliwe
Projekt dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznych


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-12

      INFORMACJA     

W związku z nieporozumieniem powstałym wokół tematu odbioru odpadów zielonych, a przede wszystkim liści z terenu naszej gminy, wyjaśniamy, że temat ten dogłębnie został opisany w regulaminie utrzymania czystości i porządku  przyjętym uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 4 marca 2016 roku Nr XV/108/2016.


[czytaj więcej]
Nagrody wójta dla nauczycieli
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-12

Motywacyjne nagrody dla pracowników oświaty


[czytaj więcej]
Rekrutacja do OSP Janowice
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-12

Zaproszenie do OSP Janowice


[czytaj więcej]
Nabór do OSP
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-11

Nabór do OSP Bestwina

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Odbiór chemikaliów
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-10

ODBIÓR CHEMIKALIÓW
NA TERENIE GMINY BESTWINA 

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Konsultacje społeczne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-09

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bestwina w przedmiocie

projektu uchwały Rady Gminy Bestwina sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina

oraz

projektu uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


[czytaj więcej]
Zebranie wiejskie w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-09

Zebranie wiejskie w Bestwinie - chodniki poprawią komfort pieszych


[czytaj więcej]
Zapowiedź inwestycji sportowych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-06

Inwestujemy w sport - pokłosie kongresu w Warszawie


[czytaj więcej]
Sprzedaż nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-06

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 1B stanowiącego własność Gminy Bestwina położonego w Bestwinie przy ul. Plebańskiej 12, obręb Bestwina


[czytaj więcej]
Wykaz nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem


[czytaj więcej]
Sukcesy Wiktorii Elżbieciak
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-06

Wiktoria na parkietach Europy


[czytaj więcej]
Spotkanie z Anną Jaklewicz
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-06

Chiny odczarowane - spotkanie z Anną Jaklewicz


[czytaj więcej]
Zebranie wiejskie w Janowicach
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-02

Zebranie wiejskie w Janowicach - w oczekiwaniu na salę gimnastyczną i samochód dla OSP


[czytaj więcej]
ABC profilaktyki - część 4
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-02

ABC profilaktyki - część 4

Współczesne formy uzależnień


[czytaj więcej]
Zebranie wiejskie w Bestwince
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-02

Zebranie wiejskie w Bestwince - nie tylko o termomodernizacji ZSP


[czytaj więcej]
Trzecie miejsce OSP Bestwinka
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-02

Dziewczyny z Bestwinki wywalczyły brąz!


[czytaj więcej]
OSP Bestwina wygrywa w zawodach ratowniczych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-02

OSP Bestwina pierwsza w Międzybrodziu!


[czytaj więcej]
Zebranie wiejskie w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-25

O bezpieczeństwie na drogach i nad wodą - zebranie wiejskie w Kaniowie


[czytaj więcej]
Nie pal trawy i liści
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-25

Co robić z liśćmi i odpadami zielonymi?


[czytaj więcej]
Finał IV Gry Wiejskiej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-21

Finał  Gry Wiejskiej - Łukasz Rauer zwycięzcą


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-20

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

oferuje do sprzedaży działki pod zabudowę położone w Kaniowie przy ul. Ludowej


[czytaj więcej]
Wycinka drzew po nowemu
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-14

Wycinka drzew po nowemu

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w  życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, zmieniająca przepisy dotyczące usuwania drzew


[czytaj więcej]
Archiwum
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierzšt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich
     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl