Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startow±
Urz±d Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Telefony
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomo¶ci
Podatki
Działalno¶ć Gospodarcza
Od¶nieżanie 2014/2015
Ochrona ¦rodowiska
Organizacje Pozarz±dowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Placówki o¶wiatowe
Sport
Kluby sportowe
Pomoc Społeczna
Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej
Uzależnienia - Profilaktyka
Gmina
Podstawowe informacje
O¶rodek Zdrowia
Apteki
Zarz±dzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierz±t
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Wernisaż Malarstwa Zdzisława Adamusa
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-07-31

Hobby i terapia - malarstwo Zdzisława Adamusa


[czytaj więcej]
Odbudowa ul. Pisarzowickiej w Janowicach
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-07-31

Odbudowa ul. Pisarzowickiej w Janowicach


[czytaj więcej]
Kaniów w podwójnej koronie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-07-29

Kaniów w podwójnej koronie
XVIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak - Polo


[czytaj więcej]
Test sprawno¶ci systemu ostrzegania
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-07-27w dniu 1 sierpnia  2015 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawno¶ci syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludno¶ci, umożliwiaj±cy jednocze¶nie upamiętnienie obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie - dĽwięk ci±gły trwaj±cy trzy minuty - oznaczaj±cy odwołanie alarmu.


[czytaj więcej]
Zapisy do sekcji Kajak Polo
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-07-23


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-07-22

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bestwina


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-07-20

Obwieszczenie
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 20 lipca 2015 roku

o przyst±pieniu do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na ¶rodowisko


[czytaj więcej]
STOP DOPALACZOM
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-07-20


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-07-17

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bestwina

o przyst±pieniu do sporz±dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy północno zachodniej granicy gminy.


[czytaj więcej]
Skutki nawałnicy w gminie Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-07-09

 Skutki nawałnicy w gminie Bestwina


[czytaj więcej]
"Woda naprzód!" - Gminne zawody sportowo - pożarnicze
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-07-06

"Woda naprzód!" - Gminne zawody sportowo -  pożarnicze


[czytaj więcej]
Targi "Feniksy 2015"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-06-30

Lot ku innnowacyjno¶ci - "Feniksy 2015"


[czytaj więcej]
Magdalena Solich trzecia na M¦ w Belgradzie!
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-06-30

Magdalena Solich trzecia na M¦ w Belgradzie!


[czytaj więcej]
Ksi±żka o żołnierzach i ofiarach represji
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-06-30

W hołdzie ofiarom represji


[czytaj więcej]
Pracowita i nagradzana Orkiestra
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-06-29

Pracowita i nagradzana Orkiestra


[czytaj więcej]
Apteczki dla młodych ratowników
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-06-29

Apteczki dla młodych ratowników


[czytaj więcej]
Szymon Adamaszek SUPERUCZNIEM!
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-06-29

Szymon Adamaszek SUPERUCZNIEM!


[czytaj więcej]
Archiwum
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Bestwina

Nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi
Referendum - 6 września 2015r.

Referendum 6.09.2015r.
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorz±dowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć cał± galerię
kliknij w przycisk galeria.
CKSIR

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie

Muzeum Regionalne

https://www.facebook.com/pages/Gmina-Bestwina/1217456594981839
TMZB
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierząt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Zwi±zek Powiatów Polskich

     
   
 
Urz±d Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl