Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startow±
Urz±d Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Poradnik interesanta
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomo¶ci
Podatki
Działalno¶ć Gospodarcza
Od¶nieżanie 2014/2015
Ochrona ¦rodowiska
Organizacje Pozarz±dowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Placówki o¶wiatowe
Sport
Kluby sportowe
Pomoc Społeczna
Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej
Uzależnienia - Profilaktyka
Gmina
Podstawowe informacje
O¶rodek Zdrowia
Apteki
Zarz±dzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierz±t
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
ZAPROSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-27

Zaproszenia Wójta Gminy Bestwina na spotkanie w dniu 8 lub 9 kwietnia wszystkich zainteresowanych kreowaniem rozwoju Gminy Bestwina w ¶wietle prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
"Pisanka Wielkanocna"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-26

Konkurs plastyczny "Pisanka Wielkanocna"

Dnia 24 marca 2015 roku w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Pisanka Wielkanocna" skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
KOMUNIKAT
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-26

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że

w dniu 3 kwietnia 2015r. (Wielki Pi±tek)
Urz±d Gminy w Bestwinie
czynny będzie do godziny 13.00

Kasa w Urzędzie Gminy czynna będzie do godziny 11.00


[czytaj więcej]
„Erasmus+” w Bestwince
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-25

"Erasmus+" w Bestwince


[czytaj więcej]
Turniej tenisa stołowego OSP
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-25

Dawid Mazur znów najlepszy w¶ród strażaków


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-24

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY  BIELSKIEGO

Nr ZR.6740.3.1.2015.CE
z dnia 19.03.2015 roku


[czytaj więcej]
V Sesja Rady Gminy Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-23

  

W poniedziałek 30 marca 2015r.
o godz. 14:30
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina,
ul. Krakowska 111.
odbędzie się V sesja Rady Gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-20

Wójt Gminy Bestwina
przypomina

o terminie składania wniosków w sprawie nagrody za osi±gnięcia w dziedzinie twórczo¶ci artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury, zgodnie z
Uchwał± Rady Gminy Bestwina Nr XXX/228/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.

Zgodnie z paragrafem 5 Regulaminu stanowi±cego zał±cznik do wyżej wymienionej uchwały, termin składania wniosków upływa z dniem 30 marca br.

Wzór wniosku stanowi zł±cznik nr 2 do ww. uchwały.


[czytaj więcej]
"Maluchem" przez Afrykę
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-20

"Maluchem" przez Afrykę
Arkady P. Fiedler  w GBP Bestwina


[czytaj więcej]
Anna Komorowska w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-19

Aby godnie mieszkać i żyć...
Anna Komorowska w Bestwinie


[czytaj więcej]
Zebranie w TMZB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-19

TMZB: Zanurzyć się w historii


[czytaj więcej]
Wizyta Biskupa w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-12

Od koszykówki do biskupstwa
Bp Piotr Greger w ZSP Kaniów


[czytaj więcej]
Zebrania w Kołach Gospodyń
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-12

Pracowite i kreatywne
Zebrania w Kołach Gospodyń Wiejskich


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-02

Ruszył System Rejestrów Państwowych

>>> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ <<<


[czytaj więcej]
„Słucham, czytam, opowiadam”
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-27

"Słucham, czytam, opowiadam" - wójt Artur Beniowski w przedszkolu


[czytaj więcej]
Ćwiczenia w ratownictwie lodowym
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-24

Ratunek na lodzie - strażackie szkolenie w Kaniowie


[czytaj więcej]
Budowa kanału ulgi
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-23

Ulga dla gminy

 - Tutaj zaczniemy - mówi Marian Firganek, kierownik robót w Gminnej Spółce Wodnej Melioracyjnej zatrzymuj±c się nad Młynówk± - Tu będzie zastawka, a wodę skierujemy do kanału "Bartki" i dalej, do starorzecza Białej. Długo my¶lałem nad projektem, sam go opracowywałem i s±dzę, że jego realizacja pomoże nam rozwi±zać jeden z naszych odwiecznych problemów.


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-23

 

OGŁOSZENIE

Urz±d Gminy w Bestwinie informuje,

że wzorem lat ubiegłych pracownik Urzędu Skarbowego w Czechowicach - Dziedzicach będzie przyjmował w tutejszym urzędzie rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok, a także udzielał informacji i niezbędnej pomocy w wypełnieniu deklaracji.


[czytaj więcej]
Archiwum
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Bestwina

Nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi
Wybory Prezydenta RP - 2015r.
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorz±dowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć cał± galerię
kliknij w przycisk galeria.
CKSIR

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie

Muzeum Regionalne

https://www.facebook.com/pages/Gmina-Bestwina/1217456594981839
TMZB
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierząt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Zwi±zek Powiatów Polskich

     
   
 
Urz±d Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl