Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Poradnik interesanta
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2014/2015
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Uzależnienia - Profilaktyka
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-02

Ruszył System Rejestrów Państwowych

>>> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ <<<


[czytaj więcej]
Oczy otwarte na potrzebujących
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-03-02

Oczy otwarte na potrzebujących
Podsumowanie roku w stowarzyszeniu "Z Sercem na Dłoni"


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-27

Informacja dotycząca poboru I raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
„Słucham, czytam, opowiadam”
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-27

"Słucham, czytam, opowiadam" - wójt Artur Beniowski w przedszkolu


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-27UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniu 04.03.2015r.  


[czytaj więcej]
UWAGA !
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-24

Uwaga!

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie informuje, że nie prowadzi żadnej zbiórki pieniędzy poprzez firmę zewnętrzną na zakup książek.
 Prosimy Firmy o ignorowanie takich telefonów.
dyrektor GBP Teresa Lewczak


[czytaj więcej]
Ćwiczenia w ratownictwie lodowym
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-24

Ratunek na lodzie - strażackie szkolenie w Kaniowie


[czytaj więcej]
Szkolenie dla rolników
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-24SZKOLENIE ROLNICZE


[czytaj więcej]
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-24

Wójt Gminy Bestwina

informuje, że

gmina pozyskała środki finansowe w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna) na realizację projektu pn.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
Budowa kanału ulgi
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-23

Ulga dla gminy

 - Tutaj zaczniemy - mówi Marian Firganek, kierownik robót w Gminnej Spółce Wodnej Melioracyjnej zatrzymując się nad Młynówką - Tu będzie zastawka, a wodę skierujemy do kanału "Bartki" i dalej, do starorzecza Białej. Długo myślałem nad projektem, sam go opracowywałem i sądzę, że jego realizacja pomoże nam rozwiązać jeden z naszych odwiecznych problemów.


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-23

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Bestwinie informuje,

że wzorem lat ubiegłych pracownik Urzędu Skarbowego w Czechowicach - Dziedzicach będzie przyjmował w tutejszym urzędzie rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok, a także udzielał informacji i niezbędnej pomocy w wypełnieniu deklaracji.


[czytaj więcej]
Zasłużona dla obronności
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-20

Zasłużona dla obronności


[czytaj więcej]
Z działalności spółki wodnej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-20

Z działalności Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej
Walne zebranie


[czytaj więcej]
Ferie w Muzeum
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-20

Bawimy się jak dawniej
Ferie w Muzeum Regionalmym


[czytaj więcej]
Walne zebranie OSP Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-19

OSP Bestwina: przygotowania do 125 - lecia


[czytaj więcej]
Uwaga na oszustów
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-13   SZANOWNI PAŃSTWO!

W ostatnim okresie czasu na terenie miast powiatu bielskiego, Gminy Czechowice - Dziedzice oraz Gminy Bestwina zauważalny jest wzrost przestępczości ukierunkowanej na osoby w podeszłym wieku a także mieszkające samotnie, gdzie sprawcy wykorzystując ich łatwowierność
popełniają na ich szkodę różnego rodzaju oszustwa

przedstawiamy kilka najczęściej stosowanych przez przestępców metod działania  

>>> Szczegóły na ulotce  <<< 


[czytaj więcej]
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-13

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/169/2000 Rady Gminy Bestwina z dnia 24 sierpnia 2000r. podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

     od 13 lutego 2015r. do 6 marca 2015r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. użytkowej 43,6 m2, położonego w budynku nr 9 przy ul. Dworkowej w Bestwince, wraz  z udziałem w gruncie 163/1000 cz., w działce  nr 1153, o pow. 0.1694 ha, w drodze bezprzetargowej.


[czytaj więcej]
Sprzedaż nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-13

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Bestwinie.


[czytaj więcej]
Ferie w CKSIR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-11

Ferie w CKSiR - Azjatyckie klimaty i inne atrakcje


[czytaj więcej]
Walne zebranie OSO Janowice
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-11

OSP Janowice: W odnowionej siedzibie


[czytaj więcej]
Walne zebranie OSP Bestwinka
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-11

OSP Bestwinka: jubileusz druha prezesa


[czytaj więcej]
Sesja historyczna w GBP
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-10

Droga krwi i łez
70 - rocznica "Marszu Śmierci" - Bestwina 2015


[czytaj więcej]
Turniej piłki nożnej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-06

Turniej o Puchar Dyrektora Centrum Kultury


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-05

Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 5 lutego 2015r. na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Bestwina w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży


[czytaj więcej]
Sukces ratowników z Bestwiny
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-04

Wielki sukces ratowników z OSP Bestwina


[czytaj więcej]
Zebranie wiejskie w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-04

Zebranie wiejskie w Kaniowie: Marek Pękala ponownie wybrany


[czytaj więcej]
Turniej o puchar Wójta
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-04

Turniej o Puchar Wójta Gminy Bestwina


[czytaj więcej]
Zostań członkiem Zespołu Regionalnego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-04

ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZESPOŁU REGIONALNEGO
Szczegóły na ulotkach


[czytaj więcej]
Walne zebranie OSP Kaniów
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-04

OSP Kaniów: Jeszcze skuteczniejsi na wodzie


[czytaj więcej]
Przedstawienie w ZSP Janowice
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-02-04

Myszy uczą, bawią i wzruszają
Spektakl "Zupa z kołka od kiełbasy" w ZSP Janowice


[czytaj więcej]
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-30

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bestwina".


[czytaj więcej]
Dzień Babci i Dziadka w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-30

Dzień Babci i Dziadka w bestwińskim przedszkolu


[czytaj więcej]
Wywiad z Wójtem
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-29

Radość i zobowiązanie - noworoczny komentarz Wójta Artura Beniowskiego


[czytaj więcej]
Monodram w CKSiR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-28

Powrót do Mickiewicza - "Spór o Zamek" w CKSiR


[czytaj więcej]
Koncert Charytatywny
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-26

Kolęda niosąca nadzieję
Noworoczny koncert dla Marcelka


[czytaj więcej]
Zebranie w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-26

Maria Maroszek ponownie sołtysem Bestwiny


[czytaj więcej]
Spotkanie noworoczne w Stowarzyszeniu "Razem"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-26

Spotkanie noworoczne w Stowarzyszeniu "Razem"


[czytaj więcej]
Anatomia karpia
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-21

"Anatomia karpia"  - rzut oka na gospodarkę rybacką w gminie Bestwina


[czytaj więcej]
Informacja o odśnieżaniu
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-12-15

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA DRÓG W SEZONIE 2014/2015


[czytaj więcej]
KOMUNIKAT
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-12-10

UWAGA !!!

Śmieci - zmiany - od 1 stycznia 2015r.


[czytaj więcej]
Archiwum
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Bestwina

Nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
CKSIR

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie

Muzeum Regionalne

www.facebook.com/gmina.bestwina
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierzšt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich

     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl