Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startow±
Urz±d Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Poradnik interesanta
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomo¶ci
Podatki
Działalno¶ć Gospodarcza
Od¶nieżanie 2014/2015
Ochrona ¦rodowiska
Organizacje Pozarz±dowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Placówki o¶wiatowe
Sport
Kluby sportowe
Pomoc Społeczna
Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej
Uzależnienia - Profilaktyka
Gmina
Podstawowe informacje
O¶rodek Zdrowia
Apteki
Zarz±dzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierz±t
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Turnieje w ferie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-30

Tradycyjnie w okresie ferii zimowych Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, wspólnie
z Uczniowskim Klubem Sportowym The Best, organizuje dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bestwina rozgrywki w tenisie stołowym i piłce nożnej halowej.

Przedstawiamy szczegółowe informacje na temat organizowanych turniejów.


[czytaj więcej]
Dzień Babci i Dziadka w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-30

Dzień Babci i Dziadka w bestwińskim przedszkolu


[czytaj więcej]
Wywiad z Wójtem
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-29

Rado¶ć i zobowi±zanie - noworoczny komentarz Wójta Artura Beniowskiego


[czytaj więcej]
Monodram w CKSiR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-28

Powrót do Mickiewicza - "Spór o Zamek" w CKSiR


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-28

Obwieszczenie
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 27 stycznia 2015 roku

o wydaniu decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach.


[czytaj więcej]
Koncert Charytatywny
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-26

Kolęda nios±ca nadzieję
Noworoczny koncert dla Marcelka


[czytaj więcej]
Zebranie w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-26

Maria Maroszek ponownie sołtysem Bestwiny


[czytaj więcej]
Spotkanie noworoczne w Stowarzyszeniu "Razem"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-26

Spotkanie noworoczne w Stowarzyszeniu "Razem"


[czytaj więcej]
Biskup w Bestwince
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-26

Biskup Piotr Greger z wizyt± w ZSP Bestwinka


[czytaj więcej]
Anatomia karpia
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-21

"Anatomia karpia"  - rzut oka na gospodarkę ryback± w gminie Bestwina


[czytaj więcej]
Zebranie wiejskie w Bestwince
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-19

Bestwinka: wybory sołtysa i Rady Sołeckiej


[czytaj więcej]
Ferie w CKSIR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-19

CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI
W BESTWINIE
ZAPRASZA NA
ZAJĘCIA PODCZAS FERII ZIMOWYCH

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Monodram Andrzeja Jurczyńskiego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-19

CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI
W BESTWINIE
ZAPRASZA NA
MONODRAM WG. "PANA TADEUSZA" ADAMA MICKIEWICZA

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Walne zebranie wędkarzy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-15

Była Sekcja - Jest Stowarzyszenie


[czytaj więcej]
Kolędowy wieczór w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-15

Otworzyli drzwi Dzieci±tku
Kolędowy wieczór w Kaniowie


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-14

Informacja o naborze do projektu realizowanego przez  GOPS Bestwina

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, że w roku  2015 kontynuuje  projekt pod nazw±: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez O¶rodki Pomocy Społecznej współfinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


[czytaj więcej]
Zebranie wiejskie w Janowicach
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-14

Stanisław Nycz sołtysem Janowic


[czytaj więcej]
Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-07

Konsultacje społeczne projektu
Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2014-2020

 


[czytaj więcej]
Wystawa w Muzeum
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-07

Wystawa prac Alicji Szymczak


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-07

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015R. 


[czytaj więcej]
Zebrania Wiejskie - Terminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-01-05

 

Terminy zebrań wiejskich w Gminie Bestwina


[czytaj więcej]
Jasełka w krainie bajek i ba¶ni
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-12-23

Jasełka w krainie bajek i ba¶ni
Impreza ¶rodowiskowa w ZSP Bestwina


[czytaj więcej]
Otwarcie wyremontowanej filii GBP w Janowicach
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-12-23

Biblioteka przyszło¶ci posłuży wszystkim
Otwarcie wyremontowanej filii GBP w Janowicach


[czytaj więcej]
Złote i Diamentowe Gody
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-12-16

I żyli długo i szczę¶liwie
Złote i Diamentowe Gody w gminie Bestwina


[czytaj więcej]
Informacja o od¶nieżaniu
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-12-15

INFORMACJA W SPRAWIE OD¦NIEŻANIA DRÓG W SEZONIE 2014/2015


[czytaj więcej]
KOMUNIKAT
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-12-10

UWAGA !!!

¦mieci - zmiany - od 1 stycznia 2015r.


[czytaj więcej]
Archiwum
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Wybory samorządowe - 2014
Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Bestwina

Nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorz±dowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć cał± galerię
kliknij w przycisk galeria.
CKSIR

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie

Muzeum Regionalne

www.facebook.com/gmina.bestwina
TMZB
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierząt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Zwi±zek Powiatów Polskich

     
   
 
Urz±d Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl