Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Z-ca Wójta/Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Poradnik interesanta
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2013/2014
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Uzależnienia - Profilaktyka
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria

 
..:: CZYTAJ WIĘCEJ ::..

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-18

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 518 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 19 września 2014r.  do 10 października 2014r.

wykaz
 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


[czytaj więcej]
Sprzedaż nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-18

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bestwina, położonych w Kaniowie.


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-17

 

Urząd Gminy w Bestwinie informuje, że w dniu 20 września br. od godz. 6.00 do godzin wieczornych będą prowadzone roboty związane z frezowaniem nawierzchni drogi powiatowej ul. Krakowskiej w Bestwinie.


[czytaj więcej]
Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-16

Złoto i srebro Mistrzostw Polski w Kajak Polo


[czytaj więcej]
Mistrzostwa Polski Juniorów w Kajak Polo
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-16

Złote juniorki UKS "Set" Kaniów


[czytaj więcej]
UWAGA !!!
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-12

 

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.


[czytaj więcej]
Konsultacje społeczne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-11

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Bestwina dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/255/2013 Rada Gminy Bestwina z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


[czytaj więcej]
Spotkanie historyczne w Muzeum Regionalnym
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-11

Zapomniana obrona Śląska
Spotkanie historyczne w Muzeum Regionalnym


[czytaj więcej]
Dożynki Gminne – Bestwina 2014
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-10

           

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Chleba naszego powszedniego...
II Dożynki Gminne - Bestwina 2014

Tegoroczna aura nie była łaskawa dla rolników. O ile z dawien dawna ambicją bestwińskich gospodarzy było zebranie plonów przed 15 sierpnia, o tyle tym razem to się nie udało. Ulewne deszcze częstokroć uniemożliwiały wjazd maszynami na pole. Mimo to, dziękczynienie za zbiory odbyło się w zaplanowanym terminie - 7 września, zaś zaszczyt zorganizowania dożynek przypadł największemu w naszej gminie sołectwu - Bestwinie. Udział w uroczystościach wzięli oczywiście nie tylko rolnicy, lecz również sadownicy, pszczelarze, myśliwi, hodowcy karpia - ludzie którzy żyją w harmonii z przyrodą i czerpią z niej bogactwa trafiające na nasze stoły.


[czytaj więcej]
Informacja - LGR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-10

 

Z przyjemnością informujemy Państwa , że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina otrzymała dofinansowania w konkursie grantowym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie znajdując się na wysokiej - 15 pozycji z 602 projektów złożonych w konkursie!


[czytaj więcej]
Konsultacje społeczne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-10

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Bestwina dotyczące projektów uchwał Rady Gminy Bestwina w sprawie:

  1. Postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  2. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  3. Zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina,
  4. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności

[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-09

Obwieszczenie
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 8 września 2014 roku

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

>>> TREŚĆ OBWIESZCZENIA <<<


[czytaj więcej]
Zaproszenie na wystawę
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-08

Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie oraz Stowarzyszenie ProFortalicium zapraszają na oficjalne otwarcie wystawy "Zapomniana obrona śląska - Bitwa Wyrska w pasie fortyfikacji śląskich", które odbędzie się 9 września (wtorek) o godz. 17:00. Wstęp wolny.


[czytaj więcej]
„Narodowe Czytanie”
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-08

Czyta Polska, czyta Bestwina

   "Narodowe Czytanie" to akcja zainicjowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego mająca na celu popularyzację czytelnictwa, odkrycia na nowo bogatego świata książek. W erze cyfrowych mediów warto oderwać się od klawiatury, ekranu, portali społecznościowych i chłonąć historie spisane na papierze. Czytając, rozwijamy wyobraźnię, ćwiczymy pamięć, poszerzamy swoje słownictwo, co procentuje w szkole, na studiach i w życiu codziennym.


[czytaj więcej]
Konsultacje
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-08

Konsultacje "Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku"


[czytaj więcej]
Jubileusz szkoły w Janowicach
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-09-02

50 lat jak jeden dzień - Jubileusz szkoły w Janowicach

Wśród pagórków zielonych, wśród ukwieconych łąk,
Tam, gdzie wiosną na drzewach wyrasta świeży pąk
Tam stanęła przed laty, by służyć do dziś,
Szkoła, w której codziennie uczymy się żyć
/Z hymnu szkolnego/


[czytaj więcej]
Zebrania Wiejskie w Gminie Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-08-29

 

Terminy zebrań wiejskich w Gminie Bestwina


[czytaj więcej]
Zatroszcz się o siebie już od dziś!
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-08-28

Zatroszcz się o siebie już od dziś!
Konferencja "Dbajmy o zdrowie po pięćdziesiątce"

   Wraz z postępem cywilizacyjnym ludzkie życie znacznie się wydłużyło. Nie oznacza to jednak, że pozbyliśmy się chorób. Wręcz przeciwnie, musimy zmagać się z dolegliwościami właściwymi przede wszystkim dla wieku 50+, takimi jak osteoporoza, cukrzyca, choroba wieńcowa i zawał serca, nowotwory, otyłość. Wielu z nich można by uniknąć dzięki zmianie trybu życia i sposobu odżywiania. Mieszkańcom gminy Bestwina przyszedł w tym zakresie z pomocą Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej organizując spotkanie konferencyjne pod hasłem "Dbajmy o zdrowie po pięćdziesiątce".


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-08-27

  Miejski Zarząd Dróg w drodze przetargu zlecił firmie zewnętrznej, wykonanie Modelu Ruchu dla miasta Bielsko-Biała. Przeprowadzone w ramach umowy liczne badania i pomiary oraz uzyskane na tej podstawie narzędzie będą podstawą dla miasta do podjęcia kroków zmierzających do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na rozwój systemu transportowego w mieście ze szczególnym akcentem na inteligentne zarządzanie siecią dróg. Do realizacji zadania została wybrana Politechnika Śląska w Gliwicach.


[czytaj więcej]
XIV Święto Karpia Polskiego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-08-26

XIV Święto Karpia Polskiego - "Baciary" i nie tylko

Gdyby Adolf Gasch mógł zobaczyć, jaką karierę zrobił wyhodowany przez niego karp, na pewno pękałby z dumy. Minęły 134 lata od czasu pamiętnej wystawy w Berlinie, a ryba nie dość, że jest hodowana jak Polska długa i szeroka, to jeszcze została wpisana na listę produktów tradycyjnych. Posiada także swoje święto, które tym razem przypadło 23 sierpnia. Dopisali goście z bliskich i dalekich stron, zagrały popularne zespoły, zaś ze stawów wyłowiono dorodne okazy. Karpiowy festyn na pewno osłodził żal za szybko kończącymi się wakacjami.


[czytaj więcej]
Wisłą do Gdańska... z Kaniowa
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-08-26

Wisłą do Gdańska... z Kaniowa

    Pomysł naszej niezwykłej wyprawy to owoc zeszłorocznego spływu  z Kaniowa  do  Oświęcimia - pomyśleliśmy po prostu,  że ciekawie byłoby popłynąć gdzieś dalej - na przykład nad morze. I tak też zrobiliśmy! Cała nasza wyprawa trwała w sumie 15 dni i większość czasu doskwierały nam upały, chociaż zdarzały się i deszczowe dni. Burzowe chmury pojawiały się dosyć często, ale w naszym przypadku zadziałał pewien staroświecki mit głoszący, że rzeka zatrzymuje burze. Faktycznie, burza dopadła nas tylko raz, ale za to z gradem. Musieliśmy jednak płynąć cały czas, żeby wyrobić dzienny kilometraż, który sobie wyznaczyliśmy.


[czytaj więcej]
Zespół Regionalny „Bestwina” na Tygodniu Kultury Beskidzkiej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-08-26

Zespół Regionalny "Bestwina" na Tygodniu Kultury Beskidzkiej

     Ukoronowaniem całorocznej pracy Zespołu Regionalnego jest udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Ta najstarsza i druga pod względem wielkości impreza folklorystyczna w Europie daje możliwość obcowania z kulturą tradycyjną w czystej postaci.


[czytaj więcej]
Wycieczka KGW Janowice
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-08-12

Górecka wyprawa janowickich gospodyń


[czytaj więcej]
Laski uOzgraj - Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2014-07-30

Pochwalmy się tradycją
Laski uOzgraj - XII Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne


[czytaj więcej]
Archiwum
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Wybory samorzšdowe - 2014
Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Bestwina

Nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
CKSIR

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie

Muzeum Regionalne

www.facebook.com/gmina.bestwina
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich

     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl