Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu poprawę dostępności i jakości niekomercyjnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Ziemi Bielskiej przez budowę dwóch placów zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Bestwina i Bestwinka.

Tytuł projektu: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina

Opis projektu:

W ramach projektu wybudowane zostaną dwa ogólnodostepne obiekty infrastruktury czasu wolnego składające się z placów zabaw dla dzieci i elementów siłowni zewnętrznej. Plac zabaw w Bestwinie zostanie zlokalizowany przy terenach rekreacyjnych za budynkiem GOK i zostanie wyposażony w 4 pojedyncze urządzenia siłowni zewnętrznej, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, karuzelę, dwa bujaki sprężynowe i duży zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, kładkami, tunelem, linami, w Bestwince natomiast przy boisku LKS Bestwinka, dla którego przewidziano montaż 7 urządzeń siłowni zewnętrznej (w tym dwóch podwójnych), huśtawki podwójnej, huśtawki ważki, dwóch bujaków sprężynowych, piramidy linowej, małego zestawu zabawowego i karuzeli. Przy każdym obiekcie znajdą się ławki dla rodziców i opiekunów (6 szt.), kosze na śmieci (3 szt.) oraz tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw. Nawierzchnia placów zostanie dostosowana do warunków montażu poszczególnych urządzeń oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników (piasek w strefach bezpieczeństwa urządzeń). Pozostały teren zagospodarowany będzie w formie nawierzchni trawiastej.
Roboty montażowe zostaną zakończone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu 2017 r.

Projekt będzie realizowany do września 2017 roku.

Wartość projektu: 224 428,15 PLN
Wartość dofinansowania: 142 803,00 PLN

     

     


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl