Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Gospodarka odpadami - PSZOK


Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bestwina

      ADRES    

ul. Młyńska KANIÓW, - obok siedziby KOMBEST

     GODZINY OTWARCIA    

 • W okresie od 1 lipca do 31 października

w dniach: środa, piątek, sobota w godz. 10:00 - 18:00  

 • W okresie od 2 listopada 2016r. do 30 kwietnia 2017r.

piątek (z wyjątkiem Wielkiego Piątku) w godzinach od 10:00 do 16:00

sobota w godzinach od 10:00 do 14:00

 • W okesie od 02 maja do 31 października 2017r.

w dniach: środa, piątek, sobota w godzinach od 10:00 do 18:00,

 • W terminie od 2 listopada 2017r. do 28 lutego 2018r.

piątek w godzinach od 10:00 do 16:00 
sobota w godzinach od 10:00 do 14:00

       CO DOSTARCZAĆ     

ODBIERANE SĄ WYŁĄCZNIE WYSEGREGOWANE FRAKCJE ODPADÓW:

 • chemikalia,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z prowadzenia drobnych robót wykonywanych własnymi siłami przez właściciela nieruchomości
 • gruz ceglany i betonowy,  pochodzący z prowadzenia drobnych robót wykonywanych własnymi siłami przez właściciela nieruchomości
 • papier i tektura,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • popiół

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl