Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencji dla ujęcia wody w KaniowieOperacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką "Bielska Kraina" jako przyczyniający się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015.

Tytuł projektu: "Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencji dla ujęcia wody w Kaniowie".

Opis projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości życia na obszarze objętym LSROR przez zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Bestwina w wyniku rozbudowy obiektów retencji dla ujęcia wody w Kaniowie.
Podstawowym elementem realizowanego przedsięwzięcia jest budowa zbiornika o pojemności 700 m3, co pozwoli z jednej strony na zwiększenie zdolności do magazynowania wody na potrzeby zwiększających się rozbiorów na sieci wodociągowej i zapewnienia możliwości płukania sieci dla utrzymania odpowiedniej jakości wody, a z drugiej strony zbiornik będzie stanowił dodatkową retencję dla naturalnego zbiornika, na którym zlokalizowane jest ujęcie wody, zmniejszając, w przypadku wysokich opadów, ryzyko wystąpienia wody z brzegów i zalania okolicznych pól i posesji.
W ramach realizacji zadania wykonane zostaną: nowy zbiornik retencyjny początkowy o pojemności czynnej 700 m3, zbiornik czerpalny z rurociągiem ssącym i koszem ssawnym, rurociągi zewnętrzne, pompownia wody uzdatnionej, włączenie zestawu hydroforowego do istniejącej sieci wodociągowej, a także drogi technologiczne i oświetlenie terenu.

Projekt był realizowany w okresie od czerwca 2012 do grudnia 2012 roku.

Wartość projektu: 1 826 417,19 PLN
Wartość dofinansowania: 586 884,00 PLN

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl