Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2010-04-16

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bestwina, położonych w Kaniowie przy ul.Grobel Borowa:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu
23 lutego 2010r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2010r. w Urzędzie Gminy w Bestwinie ul.Krakowskiej 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 309/3  o godz.  8.30
- na działkę nr 309/9  o godz.  9.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13 maja 2010r.  Wadium można wnieść w pieniądzu na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości są zlokalizowane w centralnej strefie Kaniowa. Teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, gazową. Dostęp do urządzeń komunalnych łatwy. Otoczenie nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pola uprawne. Sąsiedztwo niepozbawione wpływu przemysłu. Działki są niezabudowane i posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej.
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Kaniów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/197/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131  poz. 3258, działki te przeznaczone są  pod:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,
 symbol urbanistyczny planu MN1

oraz

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej przy ul. Dworkowej w Bestwince:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23 lutego 2010r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2010r. godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13 maja 2010r.
Wadium można wnieść w pieniądzu na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana. Lokalizacja nieruchomości przy drodze o średnim nasileniu ruchu samochodowego. Działka położona w sąsiedztwie budynku wielorodzinnego oraz zabudowań gospodarskich (RSP "Przełom" w Kaniowie). W sąsiedztwie przedmiotowej działki (po drugiej stronie ul. Dworkowej), znajduje się czynna ferma drobiu, w której prowadzi się wielkotowarową produkcję.
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Bestwinka zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  13.06.2005 roku  Nr XXVI/195/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 9 sierpnia 2005r. Nr 97  poz. 2651, działka ta przeznaczona jest  pod: 

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
 symbol urbanistyczny planu MU

oraz

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Bestwinie przy ul.Plebańskiej:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23 lutego 2010r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2010r. w Urzędzie Gminy w Bestwinie ul.Krakowskiej 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 1215/9    o godz. 11.30
- na działkę nr 1215/10  o godz. 12.00
- na działkę nr 1215/11  o godz. 12.30

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13 maja 2010r.
Wadium można wnieść w pieniądzu na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zlokalizowana w centralnej strefie Bestwiny, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, kościoła, cmentarza, placówek handlowych i usługowych oraz punktu usługowego dla rolników. Teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, gazową. Istnieje możliwość doprowadzenia podstawowych mediów
do działek. Dojazd wewnętrzną drogą nie urządzoną. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Bestwina zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/196/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131  poz. 3257, działki te przeznaczone są  pod:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
symbol urbanistyczny planu MN3

oraz

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Janowicach przy ul. Janowickiej wraz z udziałem w drodze dojazdowej:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23 lutego 2010r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2010r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Bestwinie ul.Krakowskiej 111 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13 maja 2010r.
Wadium można wnieść w pieniądzu na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15.

Opis nieruchomości:
Działka nr 567/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym posiada dostęp do drogi powiatowej przez działkę nr 577/9 stanowiącą drogę dojazdową. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Janowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  13.06.2005 roku  Nr XXVII/194/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 9 sierpnia 2005r. Nr 97  poz. 2650, działki te przeznaczone są  pod:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
symbol urbanistyczny planu MN1

oraz

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej przy ul. Kwiatowej w Bestwinie:

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 105/287  o godz. 8.30
- na działkę nr 105/288  o godz. 9.00
- na działkę nr 105/289  o godz. 9.30
- na działkę nr 105/291  o godz. 10.00
- na działkę nr 105/292  o godz. 10.30
- na działkę nr 105/293  o godz. 11.00
- na działkę nr 105/294  o godz. 11.30
- na działkę nr 105/295  o godz. 12.00
- na działkę nr 105/296  o godz. 12.30


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14 maja 2010r.
Wadium można wnieść w pieniądzu na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana. Położenie nieruchomości - peryferyjna strefa Bestwiny. Sąsiedztwo, otoczenie - zabudowa mieszkaniowa rozproszona, uzbrojenie terenu podstawowe, możliwość zabudowy bez ograniczeń. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej.  Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Bestwina zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/196/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131  poz. 3257, działki przeznaczone są pod:

- w całości:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
symbol planu MN1


Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  w kasie Urzędu Gminy Bestwina  ul. Krakowska 111 pok. 15.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:
-  dowód wpłaty wadium (oryginał)
-  dokument tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

   Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zmianami).
Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111, pokój 13, tel. 32 215-77-16.

>>> Zarządzenie Nr 271/2010 Wójta Gminy Bestwina z dnia 15.04.2010r.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl