Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-11-13

Zaproszenie do udziału w szkoleniu
"e-Składka - nowy wymiar rozliczeń"

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne szkolenia z tematu "e-Składka - nowy wymiar rozliczeń".

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • Projekt e-składka- uproszczenie zasad opłacania składek od 01.01.2018 r.;
  • NRS - Numer Rachunku Składkowego (indywidualny rachunek płatnika);
  • Zasady rozdzielania wpłat dokonanych po 01.01.2018 r.;
  • Główne zmiany w sposobie rozliczania wpłat od 01.01.2018 r.;
  • Korzyści dla płatnika wynikające z projektu.

W 2018 r. jednym przelewem opłacisz składki na:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

W przelewie nie będziesz podawać jakie składki i za jaki okres opłacasz. ZUS każdą wpłatę
podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy pod nr tel. 33 825 31 21 i adresem e-mail:
sekretariatbielskobiala@zus.pl. Szczegóły dotyczące szkoleń można znaleźć na stronie:
www.zus.pl/o-zus/kalendariumj

>>> ULOTKA INFORMACYJNA <<<

>>> BROSZURA <<<


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl