Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zapisy na zajęcia adaptacyjne
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-09-08

Ruszyły zapisy na zajęcia adaptacyjne

"Klubik DobEdu" informuje o rozpoczęciu naboru na zajęcia adaptacyjne dla dzieci od 2 do 3,5 lat, które planują rozpocząć edukację przedszkolną.
Zajęcia rozpoczną się w październiku, a spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych odbędzie się 27 września o 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (po wcześniejszym zapisie). Ilość miejsc ograniczona!
 Można zgłaszać się również online przez formularz dostępny na stronie https://www.dobedu.pl lub telefonicznie w GOK - 32 214 13 65

Organizatorzy zajęć tak charakteryzują ofertę:

Głównym celem jest tu integracja maluchów, zapoznanie ich z formułą zajęć w grupie rówieśniczej oraz szeroko rozumiany rozwój.
Zajęcia są prowadzone w oparciu o autorskie pomysły Elizy Szeliga-Kraus, Karoliny Wróbel i Anny Gwóźdź, które wspólnie ułożyły program mający na celujak najlepsze przygotowanie dzieci do przedszkola.
Zabawy w "Klubiku Dobedu"to przede wszystkim zajęcia tematyczne z pogadankami, tańcem, wierszykami i zabawami ruchowymi, wzbogacone pracami plastycznymi. Wszystko po to, by maluch przygotował się do edukacji przedszkolnej.
Spotkania w klubiku odbywają się raz w tygodniu i trwają 55 minut. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wychowawców z odpowiednim wykształceniem.
W początkowym etapie każde dziecko bawi się razem z rodzicem, a z biegiem czasu stopniowo się usamodzielnia i rodzic zostawia je pod opieką nauczyciela podobnie, jak w przedszkolu.
Zajęcia "Klubiku Dobedu" umożliwią maluchowi pójście do przedszkola razem z poznanym tu kolegą lub koleżanką z tej samej miejscowości, a także wzmocnią jego samodzielność i pewność siebie, co pomoże zmniejszyć trudności adaptacyjne.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl