Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Gminny pomysł na szkoły
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-18

Gminny pomysł na szkoły
Inwestycyjna ofensywa w oświacie


[czytaj więcej]
Na Podzamczu można już parkować
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-18

Na Podzamczu można już parkować


[czytaj więcej]
"Siłą jest lokalność" - głosuj na swojego sołtysa i swoje sołectwo
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-18

"Siłą jest lokalność" - głosuj na swojego sołtysa i swoje sołectwo


[czytaj więcej]
Ostrzeżenie IMGW-PIB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-18

 

Ostrzeżenie
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego

Silne burze z gradem i intensywne opady deszczu! 

>>> Treść ostrzeżenia  <<< 


[czytaj więcej]
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-18

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017 podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111
na okres 21dni tj.

od 18 sierpnia 2017r.  do 8 września 2017r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. lokalu użytkowego nr 1B o pow. 47,14 m2 stanowiącego własność Gminy Bestwina położonego w Bestwinie przy ul. Plebańskiej 12 wraz z udziałem wynoszącym 2137/10000 części w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1214/4, obręb Bestwina, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00057090/8 oraz w części wspólnej nieruchomości.


[czytaj więcej]
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-18

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111
na okres 21dni tj.

od 18 sierpnia 2017r.  do 8 września 2017r.

wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Bestwinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/66 o pow. ogólnej 0,2694 ha, stanowiącej własność Gminy Bestwina, objętej księgą wieczystą nr KW KA1P/00054584/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.


[czytaj więcej]
Juniorskie medale na Mistrzostwach Polski w kajak - polo
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-16

Dorosła kadra czeka - juniorskie medale na Mistrzostwach Polski w kajak - polo


[czytaj więcej]
Kościół w Bestwinie na jubileuszowym szlaku ewangelików
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-11

Kościół w Bestwinie na jubileuszowym szlaku ewangelików

   W ostatnim czasie ukazała się interesująca broszura poświęcona kościołowi Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Przygotował ją Regionalny Instytut Kultury w Katowicach z okazji obchodów 500 - lecia Reformacji. Powód może nieco dziwić gdyż świątynia od dawna jest rzymskokatolicka - jednak przez pewien czas służyła także kalwinom, czyli wyznaniu ewangelicko - reformowanemu (helweckiemu).


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-11UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniach 17 - 18.08.2017r.


[czytaj więcej]
Sprzedaż nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-11

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej  w Kaniowie przy ul. Ludowej (obręb Kaniów)


[czytaj więcej]
LGD Ziemia Bielska zaprasza na bezpłatne szkolenia
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-10

LGD Ziemia Bielska zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności


[czytaj więcej]
Ostrzeżenie IMGW-PIB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-10

 

Ostrzeżenie Nr 96
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego

Silne burze z gradem ! 

>>> Treść ostrzeżenia  <<< 


[czytaj więcej]
XVII Święto Karpia Polskiego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-09


[czytaj więcej]
Mistrzostwa Polski w Kajak-Polo
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-09


[czytaj więcej]
Zespół "Bestwina" z nowym tańcem na TKB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-08

Zespół "Bestwina" z nowym tańcem na TKB

   Tydzień Kultury Beskidzkiej to jedna z największych światowych imprez promujących kulturę ludową. Renomowany festiwal odbywający się rokrocznie w kilku miejscowościach przyciąga zespoły kojarzące się nie tylko z górami! Jak piszą o "Tygodniu" sami organizatorzy: blisko 100 zespołów pieśni i tańca z kilkunastu państw na różnych kontynentach, 4 tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 kilkugodzinnych wieczornych koncertów na dużych plenerowych estradach. Na tegorocznym, 54 już TKB w dniach 29 VII - 6 VIII zobaczyliśmy m.in. Finów, Rumunów, Gruzinów, Hiszpanów, Chorwatów i reprezentantów różnych regionów Polski. W tym również Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Bestwina".


[czytaj więcej]
Bestwina młóciła w Jasienicy!
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-07

Bestwina młóciła w Jasienicy!


[czytaj więcej]
Mistrzynie i mistrzowie z Belfastu
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-07

Mistrzynie i mistrzowie z Belfastu

Młodzi kajakpoliści z Kaniowa najlepsi na świecie


[czytaj więcej]
Ogłoszenie - LGR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-04

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. T. Regera 81, ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista ds. konkursów, promocji i współpracy - 1 etat (umowa na zastępstwo).


[czytaj więcej]
KGW Janowice - nowe stowarzyszenie w gminie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-04

KGW Janowice - nowe stowarzyszenie w gminie


[czytaj więcej]
Konsultacje
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-04

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.


[czytaj więcej]
Uchwała antysmogowa - co trzeba wiedzieć?
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-03

Za miesiąc uchwała antysmogowa wchodzi w życie


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-03

OBWIESZCZENIA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Rozbudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4471S ul. Janowicka w m. Bestwina".


[czytaj więcej]
Gazeta Beskidzka o inwestycjach drogowych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-01

Bezpieczniej na Janowickiej


[czytaj więcej]
Budowa magazynu przeciwpowodziowego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-01

Magazyn na kryzys


[czytaj więcej]
Kajak Polo na The World Games - podsumowanie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-01

"Wyciągniemy wnioski" - podsumowanie kajak - polo na The World Games 2017


[czytaj więcej]
Prognoza IMGW-PIB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-31

 

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego

UPAŁY


[czytaj więcej]
ABC profilaktyki - część 3
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-28

ABC profilaktyki - część 3

MITY NA TEMAT ALKOHOLIZMU


[czytaj więcej]
Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-28

USŁUGI OPIEKUŃCZE
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CZECHO-BEST ZAPRASZA


[czytaj więcej]
Wakacyjny Maraton Teatralny w GBP
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-28

Bajki dla najmłodszych


[czytaj więcej]
Trening z Elżbietą Zarębską
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-28

Wielki wycisk na piasku


[czytaj więcej]
Asfaltowanie na ul. Czechowickiej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-27

ul. Czechowicka - asfalt ułatwi dojazd


[czytaj więcej]
Podsumowanie projektu kulturalnego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-27

Czesław Kubik uczy i wystawia - podsumowanie projektu kulturalnego


[czytaj więcej]
Policja zawiadamia
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-27

Policja zawiadamia


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-20

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

oferuje do sprzedaży działki pod zabudowę położone w Kaniowie przy ul. Ludowej


[czytaj więcej]
Barszcz Sosnowskiego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-20

Urząd Gminy w Bestwinie zwraca się z prośbą do mieszkańców  o informację w razie stwierdzenia  występowania barszczu Sosnowskiego.


[czytaj więcej]
Informacja GOPS
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-14

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018


[czytaj więcej]
Informacja GOPS
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-14

Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 - kiedy
składać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego


[czytaj więcej]
Spotkania seniorów
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-12

Muzeum Regionalne zaprasza
na codzienne spotkania seniorów


[czytaj więcej]
Wycinka drzew po nowemu
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-14

Wycinka drzew po nowemu

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w  życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, zmieniająca przepisy dotyczące usuwania drzew


[czytaj więcej]
Archiwum
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierzšt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich
     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl