Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
GaleriaZebranie i wystawa KGW Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-27

Kronika pisze się nadal...
Zebranie i wystawa Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie


[czytaj więcej]
Walne zebranie OSP Kaniów
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-27

Liderzy społecznego zaufania
Zebranie sprawozdawcze OSP Kaniów


[czytaj więcej]
I Memoriał Karola Ryszki
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-27

Jego imię nigdy nie zaginie
I Memoriał Karola Ryszki


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-27UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniu 03.03.2017r.


[czytaj więcej]
Bezpłatne badania mammograficzne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-27

Zrób mammografię na Dzień Kobiet!


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-23

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-23

Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 23 lutego 2017r. na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Bestwina w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu działalności na rzecz dzieci, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-22UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniach 01-03.03.2017r.


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-21

Informacja dotycząca poboru I raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
Zwycięstwo Tomasza Janusza
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-21

Zaatakował i wygrał - zwycięstwo Tomasza Janusza w Dąbrowie Górniczej


[czytaj więcej]
Zaproszenie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-21

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na gimnastykę rehabilitacyjną


[czytaj więcej]
Impreza środowiskowa w ZSP Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-20

Bajkowo o miłości
Impreza środowiskowa w ZSP Bestwina


[czytaj więcej]
Reforma edukacji w gminie Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-17

Szkolne znaki zapytania
Reforma edukacji w gminie Bestwina


[czytaj więcej]
Ćwiczenia PSP w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-16

Zawodowcy na "Żwirowni" - lodowe ćwiczenia PSP


[czytaj więcej]
Wykaz imprez plenerowych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-16

Wykaz imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie w roku 2017


[czytaj więcej]
Dzień Babci i Dziadka w Bestwince
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-15

"Babcie to Dziadków kochane żony,
Dla miłych gości dzisiaj ukłony"


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-14

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Bestwinie informuje,

że wzorem lat ubiegłych pracownik Urzędu Skarbowego w Czechowicach - Dziedzicach będzie przyjmował w tutejszym urzędzie rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok, a także udzielał informacji i niezbędnej pomocy w wypełnieniu deklaracji.


[czytaj więcej]
Szkolny teatr w Bestwince
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-14

"Chodź, opowiem Ci bajeczkę…" - Szkolny teatr w Bestwince


[czytaj więcej]
Walne zebranie OSP Janowice
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

OSP Janowice: Historyczny awans Herberta Szeligi


[czytaj więcej]
Walne zebranie OSP Bestwinka
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

OSP Bestwinka: Samochód na 105-tkę!


[czytaj więcej]
Ferie z Urzędem Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

Podróże za niejeden uśmiech - podsumowanie ferii z Urzędem Gminy


[czytaj więcej]
Informacja LGD
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

08 lutego 2017 r.  Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłosiła nabory wniosków w ramach podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału
społecznego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.


[czytaj więcej]
Nowy samochód stowarzyszenia "Razem"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-06

"Razem" ma nowy samochód


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-27

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW

>>> TREŚĆ INFORMACJI <<<


[czytaj więcej]
Dotacje z LGD Ziemia Bielska
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-26

W lutym skorzystaj z dotacji LGD Ziemia Bielska

W lutym 2017 r. LGD Ziemia Bielska planuje kolejne nabory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020.


[czytaj więcej]
Informacja z LGR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-26

Kampania promocyjna "Rusza LSR!"

Lokalna Grupa Rybacka "Bielska Kraina" rozpoczyna działania promocyjno - informacyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach priorytetu 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020". Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.


[czytaj więcej]
Archiwum
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierzšt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich
     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl