Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Ożywienie społeczno-kulturalne w Gminie Bestwina w wyniku remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie


                              
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Tytuł projektu: "Ożywienie społeczno-kulturalne w Gminie Bestwina w wyniku remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie"

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa warunków dla rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców sołectwa Kaniów i wzmocnienie ich integracji poprzez udostępnienie organizacjom społecznym, placówkom edukacyjnym i indywidualnym odbiorcom obiektu umożliwiającego organizację spotkań, imprez, balów i innych przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój społeczności wiejskiej.
W ramach zadania przeprowadzony zostanie kompleksowy remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie.

Projekt był realizowany w okresie od grudnia 2009 do grudnia 2010 r.

W dniu 22 lutego 2011 r. obiekt został uroczyście otwarty i przekazany do użytkowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie.

Wartość projektu: 1 055 759,28 PLN
Wartość dofinansowania: 450 678,00 PLN


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl