Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Informacje o środowisku


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Spis kart informacyjnych dla dokumentów, których umieszczenie w wykazie jest obowiązkowe:


Karty A

 • karty informacyjne dla wniosku o wydanie decyzji
 • karty informacyjne dla wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • karty informacyjne dla wniosku o ustalenie programu dostosowawczego
   

Karty B

 • karty informacyjne dla decyzji i postanowień
 • karty informacyjne dla wskazań lokalizacyjnych
   

Karty C

 • karty informacyjne dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów
   

Karty D

 • karty informacyjne dla polityk, strategii, planów lub programów
   

Karty E

 • karty informacyjne dla raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • karty informacyjne dla analiz porealizacyjnych
 • karty informacyjne dla przeglądów ekologicznych
 • karty informacyjne dla raportów o bezpieczeństwie
 • karty informacyjne dla dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
 • karty informacyjne dla informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • karty informacyjne dla dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
   

Karty F

 • karty informacyjne dla prognoz oddziaływania na środowisko
 • karty informacyjne dla dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami RP, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • karty informacyjne dla opracowań ekofizjograficznych
 • karty informacyjne dla rejestrów substancji niebezpiecznych
 • karty informacyjne dla wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • karty informacyjne dla rejestrów poważnych awarii
   

Karty G

 • karty informacyjne dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
   

Karty H

 • karty informacyjne dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
   

Karty I

 • karty informacyjne dla innych dokumentów 

WYKAZ   - rozmiar 5.8 [MB] - Aktualizacja 30-01-2017r.


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl