Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Uzależnienia - Profilaktyka


     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

AKTY PRAWNE PUNKTY KONSULTACYJNE PRZYDATNE LINKI
ALKOHOL NARKOTYKI PRZEMOC ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY


Na dopalacze nie ma żadnej odtrutki !!!

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

Więcej informacji na ulotce poniżej oraz na stronie internetowej - www.gis.gov.pl 

***

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Bestwina - 2014r.

***

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Bestwina - 2010r.

***

 Witamy serdecznie na stronie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która działa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Nr 17/2016 z dnia 1 lutego 2016r.


           Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest konsekwentną kontynuacją wielu działań profilaktyczno-terapeutycznych zainicjowanych w latach poprzednich, zakłada również komplementarność działań w zakresie edukacji, profilaktyki i terpaii problemów uzależnień, przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej osób reprezentujących podmioty administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych, które w ramach swych zadań statutowych podejmują zagadnienia z zakresu problemów uzależnień. 
Konkretne działania nakierowane są na pomoc ludziom, czyli:
- jest to kontynuacja działania punktów konsultacyjnych,
- zajęcia o charakterze profilaktyczno-socjoterapeutycznym i wychowawczym w świetlicach środowiskowych,
- ciągła współpraca jako współuczestniczenie w realizacji programów profilaktycznych w szkołach,
Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. Z 2007r nr 70, poz. 473 z późn. zmianami), prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do którego opracowania gmina jest ustawowo zobligowana.
Wymieniona ustawa określa, że źródłem finansowania działań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, są dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz, że dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele, niezwiązane z tym programem. 

*****

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania przemocy oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w gminie Bestwina w 2013 roku.

*****   


   Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne - rozwiąż poniższy test !   

powrót"Prowadzę - jestem trzeźwy…"  

Gmina Bestwina przystąpiła do kampanii "prowadzę - jestem trzeźwy, jest nas coraz więcej"., która skierowana jest do kierowców zasiadających za kierownicą
po spożyciu alkoholu i pasażerów, którzy na to  zezwalają. Od 1999 roku Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej - ksiądz
proboszcz Piotr Brząkalik przy współudziale Agencji Reklamowej Business Consulting w Katowicach organizuje kampanie społeczne promujące trzeźwość.
Patronatem honorowym akcję objęli:
- Metropolita Katowicki Ks. Arcybiskup Damian Zimoń,
- Ministerstwo Transportu,
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA w Polsce,
- Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej.

Głównym elementem kampanii jest charakterystyczny brelok z logo i hasłem kampanii.

 

W związku z przystąpieniem naszej gminy do akcji promowania trzeźwości za kierownicą zachęcamy kierowców do poparcia kampanii poprzez symboliczne
przypięcie do kluczyków samochodowych charakterystycznego breloka.
Brelok dostępny jest w Centrum Kultury i Sportu w Bestwinie w każdą środę w godzinach 15.30 do 17.00.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej www.trzezwosc.pl .
Zachęcamy również do wzięcia udziału w odpowiedzi na pytanie organizatorów akcji:

1. Dlaczego kierowcy prowadzą pod wpływem alkoholu?
2. W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do prowadzenia po spożyciu alkoholu?
3. Czy system karania za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest skuteczny?

Odpowiedzi można przesyłać na adres profilaktyka@bestwina.pl lub przesłać na adres Magazynu Gminnego. Najciekawsze propozycje będą zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Gminy.

GKRPA

powrót 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl