Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Uchwały uchylone


- UCHWAŁY UCHYLONE -Uchwała Nr XXXIV/261/09
Rady Gminy w Bestwinie
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie
wyrażenia akceptacji wniosku Wójta Gminy Bestwina na zawarcie umowy użyczenia zabudowanej nieruchomosci gminnej.


Uchwała Nr XIV/110/2004
Rady Gminy w Bestwinie
z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2004 rok.


Uchwała Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy w Bestwinie
z dnia 23 września 2004 r.
w sprawie
zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych zwrotnych.


Uchwała Nr XXII/163/2004
Rady Gminy w Bestwinie
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie
realizacji inwestycji kanalizacyjnych na terenie gminy Bestwina w latach 2005 - 2010


Uchwała Nr XXIII/167/2005
Rady Gminy w Bestwinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie
ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...


Uchwała Nr XXXIII/238/2006
Rady Gminy w Bestwinie
z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie
określenia zasad stosowania bonifikaty od ceny oraz rozłożenia płatności
przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bestwina.


Uchwała Nr XXXV/252/2006
Rady Gminy w Bestwinie
z dnia 25 maja 2006 r.
w sprawie
desygnowania przedstawicieli organu prowadzacego szkołe do składu komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kaniowie
oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina do ogłoszenia tego konkursu i wskazania przewodniczacego komisji konkursowej.


Uchwała Nr XXXV/253/2006
Rady Gminy w Bestwinie
z dnia 25 maja 2006 r.
w sprawie
desygnowania przedstawicieli organu prowadzacego szkołe do składu komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Bestwinie
oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina do ogłoszenia tego, konkursu i wskazania przewodniczacego komisji konkursowej.


Uchwała Nr XXXV/254/2006
Rady Gminy w Bestwinie
z dnia 25 maja 2006 r.
w sprawie
desygnowania przedstawicieli organu prowadzacego szkołe do składu komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie
oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina do ogłoszenia tegoż konkursu i wskazania przewodniczacego komisji konkursowej.


Uchwała Nr XXXV/255/2006
Rady Gminy w Bestwinie
z dnia 25 maja 2006 r.
w sprawie
desygnowania przedstawicieli organu prowadzacego szkołe do składu komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Bestwince
oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina do ogłoszenia tegoż konkursu i wskazania przewodniczacego komisji konkursowej.


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl