Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - szkoły w Bestwince. W ramach zadania przewiduje się:

  • docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • docieplenie dachu,
  • modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
  • modernizację kotłowni i wymianę źródła ciepła,
  • wykonanie prac odtworzeniowych i towarzyszących termomodernizacji (tynkowanie, malowanie itp.),
  • roboty remontowe i dostosowanie budynku do wymogów ppoż.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię, a przez to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja projektu jest niezbędna ze względów ekonomicznych (wysokie koszty utrzymania obiektu), społecznych (obiekt publiczny nie spełnia wymaganych standardów) i ekologicznych (emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz pogarszanie stanu środowiska naturalnego).

Projekt będzie realizowany do września 2018 roku.

Wartość projektu: 5 170 889,52 PLN
Wartość dofinansowania: 2 899 923,95 PLN


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl