Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Bestwinie i JanowicachProjekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze wiejskim Gminy Bestwina przez zwiększenie komfortu korzystania z infrastruktury drogowej, skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej i poprawę bezpieczeństwa użytkownieków drogi przez przebudowę odcinka drogi powiatowej wraz z budowę chodnika dla pieszych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Bestwinie i Janowicach

Opis projektu:

W ramach projektu przebudowany zostanie 1,255 km odcinek drogi powiatowej ul. Janowicka w Bestwinie i Janowicach, od skrzyżowania z ulicą Krakowską w Bestwinie, wraz z wykonaniem chodnika na całej długości, co pozwoli na zapewnienie separację ruchu pieszego i samochodowego na całej długości drogi aż do centrum Janowic. W projekcie planowane jest także wykonanie nowego odwodnienia z drogi (kanalizacja deszczowa). Projekt realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj przewiduje prowadzenie prac projektowych do maja 2017 r., a realizację robót drogowych od czerwca do listopada 2017 r. Zakończenie realizacji całego projektu jest planowane do grudnia 2017 r.

Projekt będzie realizowany do czerwca 2018 roku.

Wartość projektu: 1 601 348,09 PLN
Wartość dofinansowania: 1 018 937,00 PLN


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl