Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału ulgi "Bartki" w BestwinieOperacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką "Bielska Kraina" jako przyczyniający się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015.

Tytuł projektu: Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału ulgi "Bartki" w Bestwinie

Opis projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSROR poprzez zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w wyniku odtworzenia kanału ulgi "Bartki".

Rzeczowy zakres zadania obejmuje wykonanie prac porządkowych i odtworzeniowych przy kanale ulgi "Bartki" o długości 580 mb w rejonie Bestwina Podkępie, w tym:

- wykaszanie i oczyszczanie terenu z porostów, zatorów z drzew i krzewów, usuwanie zwisających gałęzi
- pogłębienie rowu przez usunięcie namułu do głębokości 1,5m o szerokości 0,4-0,7m na długości 496 mb z utwardzeniem dna
- wykonanie przepustów z rur żelbetowych 800 mm na długości 17 mb
- montaż dwóch zastawek monolitycznych i trzech zasuw pojedynczych
- umacnianie skarp kiszką faszynową

Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku.

Wartość projektu: 78 350,80 PLN
Wartość dofinansowania: 54 144,86 PLN

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl