Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie sposobem na rozwój usług turystycznych na obszarze LSROROperacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką "Bielska Kraina" jako przyczyniający się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015.

Tytuł projektu: Doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie sposobem na rozwój usług turystycznych na obszarze LSROR

Opis projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa warunków życia na obszarze objętym LSROR poprzez doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie w infrastrukturę i wyposażenie poprawiające jakość i zakres usług turystycznych i rekreacyjnych oferowanych na obiekcie.

Rzeczowy zakres zadania obejmuje:
- zakup i montaż systemu pomostów o powierzchni ok. 24 m2 (9,76 x 2,44 m) i posłuży do cumowania rowerków wodnych, kajaków i innego sprzętu wodnego wykorzystywanego przez użytkowników obiektu,
- zakup i dostawa rowerków wodnych (4 sztuki) typ rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) z kompozytu poliestrowo-szklanego,
- zakup lin pływających wydzielających kąpielisko (8 x 25m),
- zakup i montaż systemu multimedialnego nagłośnienia obiektu,
- zakup systemu komunikacji radiowej dla obsługi obiektu,
- zakup i dostawa kontenera ambulatorium 6m x 2,5m,
- zakup przebieralni plażowych (2 sztuki),
- zakup sprzętu dla obsługi technicznej obiektu (kosa spalinowa, mini traktor, myjka ciśnieniowa)

Projekt będzie realizowany w okresie od lutego do września 2014 roku.

Wartość projektu: 105 010,74 PLN
Wartość dofinansowania: 73 403,00 PLN

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl