Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Rewitalizacja miejscowości i zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Bestwina przez rozbudowę i remont ciągów pieszych przy ulicy Krakowskiej, Kościelnej, Witosa i Szkolnej.Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką "Bielska Kraina" jako przyczyniający się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015.

Tytuł projektu: Rewitalizacja miejscowości i zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Bestwina przez rozbudowę i remont ciągów pieszych przy ulicy Krakowskiej, Kościelnej, Witosa i Szkolnej.

Opis projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa warunków życia na obszarze objętym LSROR poprzez rewitalizację miejscowości Bestwina i Bestwinka w zakresie rozbudowy i poprawy jakości infrastruktury komunikacji pieszej.

Przedmiotowy projekt zakłada podjęcie działań służących wyeliminowaniu problemów związanych z infrastrukturą komunikacji pieszej na terenie miejscowości Bestwina i Bestwinka. W zakres rzeczowy projektu wchodzą:
- wykonanie nowego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej S4467 ul. Kościelna w Bestwinie o długości 224 mb łączącego dwa istniejące ciągi piesze prowadzące do zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wraz z przebudową sieci teletechnicznej.
- wykonanie nowego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej S4403 ul. Witosa na granicy miejscowości Bestwina i Bestwinka o długości 396 mb prowadzącego w kierunku centrum miejscowości Bestwina, wraz z kanalizacją deszczową.
- wykonanie nowego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej S4444 ul. Krakowska w Bestwinie o długości łącznej 233 mb (w tym 45 mb chodnika lewostronnego i 188 mb chodnika prawostronnego) prowadzącego w kierunku centrum miejscowości od granicy z gminą Wilamowice, wraz z kanalizacją deszczową i przebudową sieci teletechnicznej.
- remont chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej S4468 ul. Szkolna w Bestwinie od skrzyżowania z ulicą Krakowską o długości 260,8 mb prowadzącego do publicznych placówek oświatowych, zakładu opieki zdrowotnej, biblioteki i kompleksu sportowego Orlik.

Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia do grudnia 2014 roku.

Wartość projektu: 757 987,95 PLN
Wartość dofinansowania: 477 586,78 PLN


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl