Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Gospodarka odpadami - Kompostowniki"KOMPOSTUJESZ - ZYSKUJESZ"!

OD 2 SYCZNIA 2017r. RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA BEZPŁATNE UŻYCZENIE KOMPOSTOWNIKA.
WNIOSEK MOŻNA SKŁADAĆ DO 20 STYCZNIA 2017r. W POK. NR 1 URZĘDU GMINY BESTWINA.

Wniosek na użyczenie kompostownika może złożyć właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, najemca lub dzierżawca, zarządca lub osoba w inny sposób władająca nieruchomością, położoną na terenie gminy Bestwina, na której zamieszkują mieszkańcy, spełniający(a) następujące warunki:

  • posiada nieruchomość pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • wytwarza na nieruchomości odpady zielone oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,
  • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień złożenia wniosku nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bestwina.

Informacje pok. nr 1 UG lub telefonicznie 32/ 215 77 25.


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl