Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Gospodarka odpadami - opłaty


     STAWKI OPŁAT    

1. DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

  • Selektywna zbiórka : 8 zł/ Mieszkańca / miesiąc
  • Nieselektywna zbiórka: 17 zł / Mieszkańca / miesiąc
  


 

2. ZA JEDNOKROTNY ODBIÓR POJEMNIKA O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

I.) jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 0,06 m3 (60 litrów) - 7,00 zł
b) 0,08 m3 (80 litrów) - 9,00 zł
c) 0,11 m3 (110 litrów) - 11,00 zł
d) 0,12 m3 (120 litrów) - 12,00 zł
e) 0,24 m3 (240 litrów) - 24,00 zł
f) 1,10 m3 (1100 litrów) - 110,00 zł
g) KP-1,5 m3 (1500 litrów) - 135,00 zł
h) KP- 5,0 m3 (5000 litrów) - 450,00 zł
i) KP-7,0 m3 (7000 litrów) - 650,00 zł
j) KP-10,0 m3 (10000 litrów) - 900,00 zł
l) KP powyżej 10,0 m3 (10000 litrów) - 900,00 zł + 60 zł za każdy następny m3 (1000 litrów)

II.) wyższą, jeśli odpady nie są zbierane i odbieranie w sposób selektywny:

a) 0,06 m3 (60 litrów) - 13,00 zł
b) 0,08 m3 (80 litrów) - 17,00 zł
c) 0,11 m3 (110 litrów) - 20,00 zł
d) 0,12 m3 (120 litrów) - 23,00 zł
e) 0,24 m3 (240 litrów) - 40,00 zł
f) 1,10 m3 (1100 litrów) - 175,00 zł
g) KP-1,5 m3 (1500 litrów) - 220,00 zł
h) KP- 5,0 m3 (5000 litrów) - 750,00 zł
i) KP-7,0 m3 (7000 litrów) - 980,00 zł
j) KP-10,0 m3 (10000 litrów) - 1500,00 zł
l) KP powyżej 10,0 m3 (10000 litrów) - 1500,00 zł + 100 zł za każdy następny m3 (1000 litrów)


     TERMINY PŁATNOŚCI    

Opłatę uiszczać należy obowiązkowo do końca miesiąca za bieżący miesiąc.

     FORMY PŁATNOŚCI    

1. przelewem na  konto Gminy Bestwina: 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010

z opisem:
opłata za odpady komunalne za okres ………,  imię i nazwisko ………  (właściciela nieruchomości), adres nieruchomości ………  (wpisać adres nieruchomości, której opłata dotyczy)

2. lub gotówką w kasie Urzędu

poniedziałek w godz.     7:30 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.30 - 14.00

przerwa w godz.    10:30 - 11:00


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl