Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ZdrowotnejOperacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką "Bielska Kraina" jako przyczyniający się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015.

Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Opis projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSROR poprzez rewitalizację terenu wokół obiektów użyteczności publicznej w centrum miejscowości Bestwina. Przedmiotowy obszar obejmuje budynek publiczny mieszczący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszkania komunalne oraz aptekę. Teren przy budynku jest obecnie przeznaczony na parking, jednak brak wyznaczonych miejsc parkingowych oraz ogólne nieuporządkowanie tego obszaru sprawiają, że jest on niefunkcjonalny oraz wpływa niekorzystnie na estetykę miejscowości. W ramach rewitalizacji wykonany zostanie nowy układ komunikacyjny wraz z parkingami, ciągami pieszymi, dojazdami i drogą pożarową, instalacją oświetleniową całego terenu oraz małą architekturą (ławki, pergole, miejsce przechowywania odpadów, parking dla rowerów, tablice informacyjne) i nasadzeniem nowych drzew i krzewów.

Projekt realizowany w okresie od lutego 2012 do grudnia 2013 roku.

Wartość projektu: 1 109 369,85 PLN
Wartość dofinansowania: 510 000,00 PLN


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl