Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Projekt realizowany jest w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie.Projekt międzynarodowy współfinansowany przez  Komisję Europejską.
Projekt realizowany jest w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie.

Beneficjentem jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Bestwinie. Projekt realizowany jest we współpracy z następującymi szkołami:

1. Instituto comprensivo "a. manzoni"- Priolo Gargallo, Sicilia, WŁOCHY;
2. Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi - Balikesİr, Bati Marmara, TURCJA
3. Ylöjärven Yhtenäiskoulu - Ylöjärvi,  Länsi-Suomi, FINLANDIA
4. Bill Quay Primary School - Bill Quay- Gateshead, WIELKA BRYTANIA

Tytuł projektu: U R Unique

Opis projektu:

Celem jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum aby im pomóc we wzmocnieniu poczucia własnej wartości poprzez zbadanie ich codziennego życia (stylu, nawyków żywieniowych, wzajemnych relacji) oraz zrozumienie ich potencjału i problemów. Celem jest porównanie życia uczniów w różnych krajach europejskich i uświadomienie uczniom różnic i podobieństw wśród rówieśników. Projekt ma wzmocnić wiarę uczniów we własne możliwości, motywację i szacunek dla innych, ma pomóc także nauczycielom w zidentyfikowaniu problemów uczniów i ich możliwości. Ma prowadzić do zdrowego stylu życia. Z projektem wiążą się wyjazdy do krajów partnerskich. W sumie przewidziano 24 mobilności do wszystkich krajów partnerskich. Wizytę w Bestwinie zaplanowano na październik 2013 roku.

Czas realizacji projektu: dwa lata
Wartość projektu 20 000 €
Wartość dofinansowania: 20 000 €


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl