Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD poprzez ułatwienie nawiązywania kontaktów, zabawy i nauki w nowocześnie wyposażonej świetlicy wiejskiej w Kaniowie


                           

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Bielska" jako przyczyniający się do realizacji wizji określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015.

Tytuł projektu: "Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD poprzez ułatwienie nawiązywania kontaktów, zabawy i nauki w nowocześnie wyposażonej świetlicy wiejskiej w Kaniowie"

Opis projektu:

Celem operacji jest wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego obszaru LGD Ziemia Bielska i gminy Bestwina w wyniku udostępnienia dla mieszkańców, organizacji społecznych i turystów nowocześnie wyposażonej świetlicy wiejskiej, zapewniającej odpowiednie miejsce do spędzania wolnego czasu, nauki i zabawy poprzez uczetnictwo w organizowanych spotkaniach edukacyjno-szkoleniowych, prezentacjach i innych formach aktywizacji społeczności lokalnej. Świetlica, zlokalizowana w budynku OSP Kaniów w Kaniowie, została wyposażona w meble, sprzęt multimedialny, sprzęt do gier sportowych i wyposażenie aneksu kuchennego.

Projekt był realizowany w okresie od sierpnia 2011 do listopada 2011 roku.

Wartość projektu: 19 952,02 PLN
Wartość dofinansowania: 11 354,00 PLN

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl