Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina - 2011r.Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W GMINIE BESTWINA"

          Bestwina, dnia 31.12.2011r.

    Na dzień 31.12.2011 roku zakończono realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1  "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".


Bestwina, dnia 30.11.2011r.

     Trwa realizowany projekt pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w wyżej wymienionym projekcie. Uczestnicy projektu korzystają z możliwości wsparcia zarówno finansowego jak i możliwości uczestnictwa w szkoleniach zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Większość uczestników ukończyła szkolenia zawodowe. W dniu 30.11.2011 roku zakończyło się ostatnie  szkolenie dla jednego uczestniczki pt. "Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym; bezpieczna obsługa - wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia".
Projekt przebiega zgodnie z założonym planem.


Bestwina, dnia 31.10.2011r.

 Minął kolejny miesiąc realizacji projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 W dniu 24.10.2011 r. rozpoczął się kurs "Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym; bezpieczna obsługa - wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia" dla jednej osoby. Szkolenie obejmować będzie 67 godzin i zakończy się 30 listopada br.
Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie nadal otrzymują wsparcie finansowe i rzeczowe z tutejszego Ośrodka.


Bestwina, dnia 30.09.2011r.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 

 Po przeprowadzonym treningu komunikacji umiejętności przechodzimy do następnego etapu reazlizacji projektu, którym są szkolenia zawodowe.
W okresie od 16 do 30 września 2011r. roku odbył się kurs "Wykładacz towaru w placówkach handlowych" dla 1 osoby. W m-cu wrześniu zakończył się również kurs "Opiekun społeczny", przewidziany dla jednej uczestniczki projektu zgodnie z opracowaną dla niej indywidualną ścieżką zawodową. Trzech beneficjentów projektu zakończyło kurs "Sprzedawcy - handlowca z obsługa kasy fiskalnej i komputera". Wszyscy uczestnicy biorący udział w szkoleniach otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkoleń oraz uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.  Osoby biorące udział w projekcie systemowym objęte są wsparciem finansowym.


Bestwina, dnia 30.08.2011r.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"


Bestwina, dnia 29.07.2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
W miesiącu lipcu beneficjenci projektu uczestniczyli w "Treningach komunikacji i umiejętności społecznych".  Projekt przebiegał zgodnie z założeniami i harmonogramem


Bestwina, dnia 31.05.2011r.

Trwa realizowany od stycznia 2011 r.  projekt pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 W miesiącu maju zgodnie z planem beneficjenci projektu uczestniczyli w zajęciach w ramach wsparcia terapeutyczno - psychologicznego. Grupa kobiet kontynuowała zajęcia w ramach warsztatów rozwoju osobistego. Osoby uczestniczące w projekcie poza możliwością uczestnictwa w bezpłatnych konsultacjach i szkoleniach mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego oraz bezpłatnego wyżywienia w trakcie szkoleń.


Bestwina, dnia 30.04.2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 W miesiącu kwietniu br rozpoczęły się pierwsze zaplanowane szkolenia: "Trening poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera", kurs "Pierwszej pomocy przedmedycznej", który ukończyli z wynikiem pozytywnym wszyscy beneficjenci. Uczestnicy projektu otoczeni są wsparciem terapeutyczno - psychologicznym. Dodatkowo grupa kobiet rozpoczęła warsztatowe zajęcia rozwoju osobistego. Uczestnicy projektu na bieżąco informowani są o planowanych terminach szkoleń oraz spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przebiega zgodnie z założeniami i harmonogramem.


 Bestwina, dnia 30.03.2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 Pierwszym etapem realizacji projektu w miesiącu marcu  br. były działania zmierzające do rekrutacji potencjalnych beneficjentów projektu. Zakwalifikowano 11 osób, natomiast 7 osób umieszczono na liście rezerwowej. Kolejnym etapem było zawarcie kontraktów socjalnych i dokonanie uzgodnień z uczestnikami projektu. Projekt przebiegał zgodnie z założeniami i harmonogramem.


Bestwina, dnia 15.02.2011r.

OGŁOSZENIE

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ogłasza nabór do udziału w projekcie systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Pragniemy zachęcić Państwa do udziału w projekcie, w ramach którego oferujemy:
- treningi komunikacji i umiejętności społecznych
- pomoc w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera
- doradztwo zawodowe z badaniem predyspozycji zawodowych
- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne
- warsztaty rozwoju osobistego
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
- szkolenia zawodowe
Dodatkowo w ramach projektu refundowane będą koszty dojazdu na zajęcia.
Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej (18 - 60/65 lat) bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, o nieaktualnych kwalifikacjach, chcących powrócić na rynek pracy, zamieszkujących na terenie Gminy Bestwina.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji można uzyskać w:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4
43-512 Bestwina, w godzinach od 7.30 - 15.30
Tel. 32/ 215-46-37


Projekt ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013.

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl