Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina - 2010 r.   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bestwina, dnia 31.12.2010r.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W GMINIE BESTWINA"

    Na dzień 31.12.2010 roku zakończono reazlizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1  "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".


Bestwina, dnia 30.11.2010r.

W miesiącu listopad 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie realizował trwające dla uczestników szkolenia zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"


  W dnich od 2 do 17 listopada 2010 roku ostatnia uczestniczka odbyła szkolenie w zakresie "Wizaż, stylizacja i kosmetyka". Uczestnicy projektu nadal mają możliwość korzystania ze wsparcia w formie zasiłków w tutejszym Ośrodku.


Bestwina, dnia 29.10.2010r.

Trwa realizowany od 1 marca 2010 roku projekt pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w wyżej wymienionym projekcie. Uczestnicy projektu korzystają z możliwości wspracia zarówno finansowego jak i możliwości uczestnictwa w szkoleniach zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Większość uczestników ukończyła szkolenia zawodowe. W dniu 25.10.2010 roku rozpoczęło się szkolenie dla jednej uczestniczki pt. "Manicure, pedicure - stylizacja paznokci", które zakończyło się 28.10.2010 r. W listopadzie zaplanowano ostatni kurs w zakresie "Wizaż, stylizacja i kosmetyka".
Zgodnie z założeniem projektu zakupiono telefax na potrzeby biura projektu.


Bestwina, dnia 30.09.2010r.

Minął kolejny miesiąc realizacji projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 W dniu 29.09.2010 r. zakończył się kurs "Operator koparko - ładowarki", w którym uczestniczyły trzy osoby. Równocześnie rozpoczęły się dwa szkolenia tj. "Zagęszarki  i ubijaki wibracyjne" - dla 3 uczestników, oraz szkolenie "Piły mechaniczne do ścinki drzew" - dla 1 uczestnika, które realizowane były w okresie od 17 do 29.09.2010 r. 
Osoby uczestniczące w projekcie systematycznie otrzymują wsparcie finansowe, rzeczowe  z tutejszego Ośrodka.


Bestwina, dnia 31.08.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 

 Po przeprowadzonym treningu komunikacji umiejętności przechodzimy do następnego etapu reazlizacji projektu, którym są szkolenia zawodowe.
W okresie od 9 do 27 sierpnia 2010 roku odbył się kurs "Florysty z obsługą kasy fiskalnej" dla 7 osób. Uczestniczki biorące udział w szkoleniu nabyły doświadczenia m. in. w wykonywaniu różnego typu wiązanek okolicznościowych, oraz wykorzystania bukieciarstwa w dekoracji wnętrz i stołów, co niejednokrotnie zostanie wykorzystane w życiu społecznym, a także w życiu zawodowym. Obecnie trwa kurs "Operator koparko - ładowarki" dla 3 osób, który rozpoczął się 27 sierpnia br. a zakończy się 29 września br. Osoby biorące udział w projekcie systemowym objęte są wsparciem finasowym.


Bestwina, dnia 30.07.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 Zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami w kontraktach socjalnych od 5 lipca do 3 sierpnia 2010 r. odbyły się następujące formy wsparcia:
- trening rozwoju osobistego dla grupy (8osób)
- indywidualne wsparcie terapeutyczne (12osób)
- dodatkowe wspracie terapeutyczne (8 osób)
W dniach od 8 lipca do 23 lipca 2010 r. przerpowadzono: trening pomocy w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera dla 12 osób, indywidualne doradztwo zawodowe dla 12 osób.
Ostatnią formą wspracia w okresie od 14 do 16. 07.2010 roku był trening komunikacji i umijętności społecznych dla 12 osób. Dla uczestników szkolenia zapewniono posiłki w formie cateringu. Kolejne szkolenia będą organizowane zgodnie z indywidualną ścieżką uczestnika.


Bestwina, dnia 30.06.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"


Bestwina, dnia 31.05.2010r.

Trwa realizowany od 1.03.2010 r.  projekt pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". 

 Kolejnym etapem realizacji projektu ma być zorganizowanie szkoleń podnodszących kwalifikacje zwodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu. Osoby uczestniczące w projekcie poza możliwością uczestnictwa w bezpłatnych konsultacjach i szkoleniach mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego oraz bezpłatnego wyżywienia w trakcie szkoleń.


Bestwina, dnia 30.04.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 Pierwszym etapem realizacji projektu w miesiącu marcu i kwietniu br. były działania zmierzające do rekrutacji potencjalnych beneficjentów projektu. Zakwalifikowano 12 osób, natomiast 5 osób umieszczono na liście rezerwowej. Kolejnym etapem było zawarcie kontraktów socjalnych i dokonanie uzgodnień z uczestnikami projektu. Na bieżąco informowano o planowanych termianch szkoleń oraz spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przebiegał zgodnie z założeniami i harmonogramem.


Bestwina, dnia 08.02.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ogłasza nabór do udziału w projekcie systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 

      Dlatego też już teraz pragniemy zachęcić Państwa do udziału w w/w projekcie oraz do zapoznania się z planami przewidzianymi na 2010 rok.Projekt skierowany jest do kobiet
i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej ( 18 - 60/65 lat ) bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, o nieaktualnych kwalifikacjach, chcących powrócić na rynek pracy, zamieszkujących na terenie Gminy Bestwina.
W ramach projektu oferujemy :

  • doradztwo zawodowe
  • doradztwo psychologiczne
  • sfinansowanie szkoleń  i kursów podnoszących i uaktualniających kwalifikacje zawodowe
  • sfinansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin


Dodatkowo w ramach projektu refundowane będą koszty dojazdu na zajęcia.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji można uzyskać w:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4
43-512 Bestwina, w godzinach od 7.30 - 15.30
Tel. 32/ 215-46-37

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl