Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Konferencja o spółdzielni socjalnej
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-10-27

Spółdzielnia na miarę oczekiwań

Czecho - Best to osiągnięcie pionierskie, możliwe do przeprowadzenia tylko dzięki współpracy dwóch gmin - dowodził burmistrz Czechowic - Dziedzic Marian Błachut na spotkaniu prezentującym działalność nowej spółdzielni socjalnej. 1 lipca rozpoczął działalność specjalny podmiot ekonomii społecznej, w którym zysk nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do realizacji działań statutowych. Jakie to działania? Między innymi pomoc osobom starszym i chorym przy czynnościach życia codziennego (zakupy, posiłki, pranie itd.), wypożyczanie sprzętu, opieka o charakterze higieniczno - pielęgnacyjnym i usługi fizjoterapeutyczne. W przyszłości - być może - fryzjerstwo czy ogrodnictwo. Zleceniodawcami usług są OPS w Czechowicach - Dziedzicach i GOPS w Bestwinie. Zlecenie odbywa się w trybie "in-house", czyli że ponad 90% działalności spółdzielni dotyczy zadań powierzonych jej przez gminy założycielskie. Pozostały procent jest możliwy do wykorzystania przez osoby, które nie są klientami MOPS i GOPS.

     

Historię i zasady działania spółdzielni przedstawiły na konferencji w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach w dniu 26 października panie Jolanta Paszek oraz Marcelina Drewniak będąca prezesem zarządu. Wykładowi przysłuchiwali się samorządowcy - ze strony Czechowic - Dziedzic burmistrz Marian Błachut, jego zastępcy Maciej Kołoczek i Paweł Mrowiec, przedstawiciele Rady i Urzędu Miasta oraz Rady Seniorów. Ze strony Bestwiny - wójt Artur Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, kierownik GOPS Beata Szypka, dyrektor SP ZOZ Bożena Kaźmierczak, sołtysi Maria Maroszek, Teresa Paruch - Ryś, Marek Pękala.
 Autorką pomysłu utworzenia spółdzielni była Bogusława Balcarek - dyrektor OPS w Czechowicach - Dziedzicach do 2012 roku. Reaktywacji podjęła się obecna dyrektor Renata Buryło. W ślad za ideą poszły odpowiednie uchwały rad obu gmin oraz dofinansowanie - środki w ramach dotacji przekazał Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Kwota opiewała na 115 000 zł.; pozwoliła wyremontować i odpowiednio wyposażyć siedzibę przy ul. Sienkiewicza 8. Spółdzielnia wzbogaciła się o sprzęt medyczny, trzy samochody, akcesoria do sprzątania. Wpisu do KRS dokonano w dniu 25 V 2017 r. Warto dodać, że OWES przekazuje dla spółdzielni wsparcie pomostowe.

     

     

Czy spółdzielnia będzie konkurencyjna wobec podobnych podmiotów prywatnych? Pracownicy i samorządowcy uważają, że jak najbardziej. Koszt jednej godziny usługi na wolnym rynku wynosi ok. 20 zł; zaś koszt dla podopiecznego GOPS ustalany jest decyzją administracyjną  i uzależnia się go od wysokości dochodu osoby lub rodziny. "Czecho-Best" stawia sobie ponadto za cel reintegrację w wymiarze zawodowym (powrót osób bezrobotnych czy wykluczonych na rynek pracy" a także w wymiarze społecznym - działania zmierzające do odbudowania i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu wspólnoty lokalnej.
 Wraz z wydłużaniem się średniej długości życia, zapotrzebowanie na opiekunów osób chorych czy w podeszłym wieku, będzie stale rosło. W krajach wysokorozwiniętych już w tej chwili brakuje rąk do pracy w różnego typu ośrodkach. Z naszej spółdzielni od momentu powstania korzysta wiele potrzebujących rodzin. Dodatkowo daje ona miejsca pracy. Wykwalifikowane opiekunki środowiskowe są do dyspozycji przez siedem dni w tygodniu.

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl