Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Informacja LGD
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-10-23

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska planuje kolejne nabory wniosków

Już na początku 2018 roku LGD Ziemia Bielska rusza z kolejnymi naborami wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020.
Tym razem o pomoc będzie można ubiegać się w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. W przypadku naboru na podejmowania działalności gospodarczej oferta skierowana będzie głownie do osób planujących utworzenie firmy z branży odnawialnych źródeł energii. Dotacje na rozwój działalności gospodarczej będą przewidziane głównie dla firm prowadzących działalność w zakresie produktu lokalnego i odnawialnych źródeł energii.
Z naboru wniosków z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego będą mogły skorzystać instytucje działające w sferze kultury, a sfinansowane będą mogły być projekty polegające na zakupie wyposażenia związanego z prowadzoną działalnością kulturalną.

Warunki konkursu pozostają bez zmian - z naborów mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic - Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie.
Wysokość dotacji dla osób podejmujących działalność gospodarczą to 50 tys. zł (bezzwrotna premia wypłacana w dwóch ratach). Wsparcie na rozwój firmy czy zachowanie dziedzictwa lokalnego polega na refundacji poniesionych kosztów (w zależności od reprezentowanego sektora zwrot wyniesie od 63,63 % do 95 % kosztów).

Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa, szkoleń i warsztatów oferowanych przez LGD.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska. Zapraszamy do kontaktu!

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl