Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Instalacje fotowoltaiczne
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-10-18

Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020
Instalacje fotowoltaiczne

Zgodnie z założeniami POE 2014-2020 Gmina Bestwina przystąpiła do przygotowania projektu montażu instalacji fotowoltaicznych (wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej) na indywidualnych budynkach mieszkańców Gminy. Projekt planowany jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na chwile obecną Gmina Bestwina przyjmuje wtępne deklaracje udziału w projekcie, zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej. Na ich podstawie przeprowadzone zostaną szczegółowe analizy techniczne możliwości wykonania instalacji w danym budynku i kwalifikacja uczestnika do udziału w projekcie. Deklaracje można składać od dnia 18 października 2017 w Urzędzie Gminy Bestwina, pokój nr 7 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres ankiety@ekocde.pl.

Ważne informacje o projekcie:

  • dofinansowanie w projekcie wyniesie do 85% wydatków kwalifikowalnych netto, a wkład własny zapewniany przez uczestników wynosi minimum 15% wydatków kwalifikowalnych + cała kwota podatku VAT (8% dla budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej poniżej 300 m2, 23% dla budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 lub w przypadku montażu instalacji na gruncie lub budynku gospodarczym)
  • aby wziąć udział w projekcie budynek musi być zamieszkały, a energia elektryczna zużywana na potrzeby własne
  • moc instalacji dla danego budynku zostanie dobrana indywidualnie na podstawie bieżącego lub planowanego zapotrzebowania i nie może być przewymiarowana - cała produkowana energia powinna być zużywana w gospodarstwie
  • ze względu na terminy oceny wniosku o dofinansowanie i niezbędne procedury przetargowe, rzeczowa realizacja projektu planowana jest na rok 2019
  • w ramach projektu możliwe będzie dobranie instalacji o mocy od 3 do 5 kW.
  • w przypadku budynków z dachem pokrytym eternitem możliwość udziału w projekcie uzależniona jest od zobowiązania się właściciela budynku do wymiany pokrycia dachu w roku 2018

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerem 32 215 77 07 lub osobiście w Urzędzie Gminy Bestwina, pokój nr 7.


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl