Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

70 lat GBP w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-08-31

Biblioteka przełomowych czasów
70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie

Epoka, w której żyjemy to niewątpliwie era wielkiego przełomu w dziejach ludzkości - powiedział prof. Antoni Barciak, gość specjalny Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu obchodów jej 70 - lecia. Nie wiadomo jeszcze, dokąd ten przełom nas zaprowadzi, ale pewne jest to, że zmiany dotykają również bibliotek. Wbrew malkontentom książnice nie znikną (tak jak nie przegrały z radiem i telewizją), ale po prostu stają się one czymś więcej niż wypożyczalniami książek. To centra multimedialne, edukacyjne, kulturalne. Przykład GBP w Bestwinie dowodzi, że przekraczając biblioteczne progi możemy obejrzeć przedstawienie teatralne jak i spotkać się ze znanym podróżnikiem. A to zawsze zachęci do sięgnięcia po coś ciekawego do poczytania.

     

30 sierpnia świętowano nie tylko "kamienne gody" głównej biblioteki - 60 lat istnienia obchodzą filie w Kaniowie i w Janowicach, zaś 50 lat - filia w Bestwince. Historia nie zaczyna się wszakże dopiero w roku 1947! Już przed pierwszą wojną światową powstawały pierwsze ogniska czytelnictwa. Dyrektor Teresa Lewczak w swoim wystąpieniu wskazała choćby na zorganizowaną w Janowicach w 1891 r. czytelnię przy Kółku Rolniczym i Straży Pożarnej. W Kaniowie działała od 1912 r. biblioteka im. Adama Mickiewicza pod egidą Towarzystwa Szkoły Ludowej. W Bestwinie początki łączyć trzeba z Kółkiem Rolniczym (1882) i Towarzystwem Gimnastycznym "Sokół" (1913). Jednakowoż bestwińską bibliotekę w dzisiejszej formie zorganizowano po drugiej wojnie światowej - znajdowała się przy Zarządzie Gminy, który w 1949 przeniósł się do Zamku. Po wyprowadzce w 1959 r. znajdowała się do 1978 r. w budynku starej szkoły, później ponownie na Zamku, a w 1999 zagospodarowano na pomieszczenia biblioteczne przyziemia przedszkola w Bestwinie. Pierwszą pracownicą została Genowefa Łuszczak - Bogdan, po niej kierowniczkami i dyrektorami kolejno Janina Moś, Anna Puczka i Teresa Lewczak. Szczegółowo powojenną historię omówiono na stronie internetowej www.gbpbestwina.eu.

     

Prof. Antoni Barciak, pochodzący z Hecznarowic pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalizuje się w historii średniowiecznej i naukach pomocniczych historii. Od 1 października 2014 jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii. Podczas jubileuszowego wykładu w interesujący sposób opowiedział o początkach wsi i parafii w Bestwinie, kładąc nacisk również na zagadnienia związane z pochodzeniem nazw miejscowych. Po prelekcji profesor został nagrodzony honorowym tytułem "Amicus Certus" przyznawanym przez gminne koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 W imieniu starosty bielskiego Andrzeja Płonki tablicę pamiątkową oraz kwiaty przekazał wicestarosta Grzegorz Szetyński. Urząd gminy Bestwina reprezentował wójt Artur Beniowski i skarbnik Anita Kubik, Radę Gminy przewodniczący Jerzy Stanclik i radny Grzegorz Owczarz. Zaproszenie przyjęli byli wójtowie: Antoni Grygierzec i Anatol Faruga. Szczególnie liczne grono to środowisko bibliotekarzy: dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek z instruktorkami Mariolą Fender i Teresą Michalak, instruktor z Biblioteki Śląskiej w Katowicach dr Magdalena Madejska, przedstawiciele placówek z Wilkowic, Jasienicy, Buczkowic i Jaworza. Nie mogło zabraknąć długoletniej kierowniczki GBP Bestwina Anny Puczki pracującej przez dziesięciolecia na współczesny, znakomity wizerunek biblioteki.

Do przyjaciół obecnych na jubileuszu należy niewątpliwie Alina Macher z "Mojego Powiatu" (będąca jurorką w konkursie poetyckim "O Palmę"). Pomoc okazuje ponadto Bank Spółdzielczy Czechowice - Dziedzice - Bestwina wraz z jego dyrektorem Agatą Dąbrowską. Dołączyli się do życzeń również dyrektor GOK Grzegorz Boboń, kustosz Muzeum Regionalnego Andrzej Wojtyła, dyrektor ŚDS "Centrum" Rozetta Michnik, przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, reprezentanci świata kultury i sztuki, artyści oraz działacze społeczni.
 Na zakończenie warto przytoczyć słowa ks. Stanisława Stojałowskiego wypowiedziane w Bestwinie w roku 1878 a zapisane w "Gwiazdce Cieszyńskiej": "Owóż czytanie uzacnia serce, oświeca umysł i wszczepia zwolna zamiłowanie do pracy, do cnót chrześcijańskich, i obywatelskich, i uczy zachować miarę i granicę, tak w szczęściu, jako też i w nieszczęściu..."

     

Z początków czytelnictwa w gminie Bestwina

14 VII 1878 - Wiec włościański w Bestwinie zwołany przez ks. prał. S. Stojałowskiego - postulat zakładania czytelni ludowych.

1882 - Założenie Towarzystwa Kółek Rolniczych w Bestwinie z czynną czytelnią.

28 I 1891 - Uroczyste otwarcie czytelni w Janowicach przy Kółku Rolniczym. Kierownikiem czytelni został Jan Kubik - przewodniczący KR.

1912 r. - W Kaniowie czytelnia im. Adama Mickiewicza z ramienia Towarzystwa Szkoły Ludowej.

16 III 1913 - Zebranie założycielskie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Bestwinie razem z czytelnią.

1924 r. - Przewodniczącym Koła TSL w Kaniowie był Franciszek Gałuszka, zaś w 1933 r. - Franciszek Adamski.

1933 - Przydział czytelni w powiecie bialskim. Czytelnie w Bestwinie i Janowicach przydzielono Kołu w Białej; pan Kaliciński z Dankowic otrzymał przydział lustracji biblioteki TSL w Kaniowie.

1936 - Działał Niedzielny Uniwersytet Wiejski w Bestwince (teren okręgu TSL w Brzeszczach).

1936 - Zarząd Główny TSL nadal zasłużonym członkom pierścienie pamiątkowe, jeden z nich otrzymał Franciszek Adamski.

1947 - Końcem sierpnia powołano Gminną Bibliotekę Publiczną w Bestwinie.

1957 - Powołanie filii w Janowicach i w Kaniowie.

1967 - Powołanie filii w Bestwince.

Więcej zdjęć: Galeria


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl