Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Spółdzielnia Czecho-Best
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-08-31

Opiekuńczy Czecho - Best

("Gazeta Beskidzka" 8 (161), sierpień 2017)

Gmina Bestwina wraz z sąsiednimi Czechowicami-Dziedzicami uruchomiła spółdzielnię socjalną "Czecho-Best", specjalizującą się w kompleksowej opiece i pomocy osobom starszym i schorowanym.
Jak wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, spółdzielnia "Czecho-Best" działa od kilku tygodni jako wspólna inicjatywa sąsiednich gmin. Każdy lokalny samorząd ma bowiem obowiązek udzielać opieki nad swoimi schorowanymi mieszkańcami lub osobami w podeszłym wieku, które nie są już w stanie zadbać o siebie. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej udzielają takiej pomocy tylko w niewielkim zakresie, tymczasem zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych z roku na rok rośnie.

- Spółdzielnię założyliśmy razem z Czechowicami-Dziedzicami, wspólnie przeznaczając na ten cel fundusze. Liczymy, że w ten sposób na stałe wprowadzimy opiekę nad naszymi schorowanymi mieszkańcami - wyjaśnia wójt Artur Beniowski. Oprócz finansowego wkładu obu gmin na utworzenie spółdzielni Czecho-Best pozyskano dofinansowanie z projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej". Pracownicy spółdzielni rekrutują się m.in. spośród osób bezrobotnych, czy zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaktywizowanych poprzez pracę na rzecz ludzi chorych, niepełnosprawnych, czy seniorów.

Siedziba spółdzielni znajduje się w Czechowicach, jednak większość usług świadczona jest na miejscu, najczęściej w domu pacjentów. Pracownicy spółdzielni przede wszystkim udzielają pomocy w codziennym życiu podopiecznych, m.in. przy robieniu zakupów, w wizytach u lekarza i urzędach, utrzymywaniu porządku w domu, pomocy w codziennych czynnościach, także higienicznych, spacerach. Oprócz tego świadczą usługi fizjoterapeutyczne, także służąc wypożyczeniem odpowiedniego sprzętu do ćwiczeń. Usługi prowadzone są 7 dni w tygodniu przez doświadczone i wykwalifikowane opiekunki środowiskowe, zapewniające profesjonalną opiekę.
Z usług mogą korzystać mieszkańcy obu gmin, zleca je Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie. Za niewielką opłatą istnieje również możliwość świadczenia usług opiekuńczych osobom, które nie są klientami ośrodka pomocy społecznej. Zainteresowani mogą kontaktować się bezpośrednio z Czecho-Best pod numerem 733 201 729 lub poprzez GOPS. (Łu)

Artur Beniowski,
wójt gminy Bestwina:

Pierwsze tygodnie pracy spółdzielni socjalnej są bardzo zachęcające. W naszej gminie jest spore zapotrzebowanie na tego rodzaju działalność, spółdzielnia otrzymuje sporo zgłoszeń, nie tylko z zakresu opieki podstawowej, tej świadczonej w domu, gdy przez dużą część dnia nikt nie jest w stanie się zająć schorowaną osobą. Sporo rodzin korzysta z oferty dodatkowej, także w weekendy.
Wiążemy duże nadzieje z działalnością spółdzielni, bo wpisuje się w nasze rozumienie wsparcia dla mieszkańców ze strony władz samorządowych gminy, od wczesnego dzieciństwa, po wiek emerytalny. Wynika to oczywiście z zadań, jakie nałożone są na gminy, ale też w ten sposób pokazujemy, że jesteśmy lokalną wspólnotą pomagających sobie ludzi.
Cieszy również to, że spółdzielnia stworzyła nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców, mają zatrudnienie, zgodne z własnymi kompetencjami i umiejętnościami.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl