Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dofinansowania z LGR
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-08-23

 

LGR dofinansuje boisko i "Rybaczówkę"

Dwie planowane inwestycje z terenu gminy Bestwina uzyskały pozytywną opinię Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej "Bielska Kraina". W dniu 7 sierpnia odbyło się posiedzenie tejże Rady, poświęcone w dużej mierze ocenie wniosków złożonych w ramach naboru "Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej". Gremium zaakceptowało i zdecydowało o wsparciu następujących projektów:

1. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach jako publicznej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na obszarze objętym LSR" - 299 999 zł. (wnioskodawca - Urząd Gminy w Bestwinie)
2. "Budowa "Rybaczówki" jako obiektu promującego turystyczno - rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR" - 150 000 zł.  (wnioskodawca - Stowarzyszenie Wędkarskie "Kaniowski Karp Królewski" im. Adolfa Gascha)


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl