Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dożynki Gminne 2013
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2013-09-04

Pierwsze takie dożynki

Dożynki gminne, wspólne dla wszystkich naszych czterech sołectw były niewątpliwie wyzwaniem logistycznym, ale równocześnie dobrą szkołą integracji, współpracy mieszkańców Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa. Po raz pierwszy w nowej formule rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, pszczelarze i myśliwi dziękowali za "owoce ziemi i pracy rąk ludzkich", zebrane w swoich gospodarstwach, lasach, pasiekach...

Palma pierwszeństwa w organizowaniu gminnych dożynek przypadła sołectwu Bestwinka. Zadanie to zostało potraktowane bardzo poważnie i pomimo tego, że wieś nie jest duża, działo się wiele - zatem uroczystość z dnia 1 września będzie wspominać się latami. Jak każe obyczaj, dożynki rozpoczęły się barwnym korowodem. Spod Zespołu Szkolno - Przedszkolnego ulicą Sportową w stronę kościoła przejechały w nim bryczki, wozy drabiniaste, pojedynczy jeźdźcy na koniach z janowickiej stadniny (niektórzy ubrani w historyczne stroje), przystrojone na tę okazję traktory i maszyny rolnicze. Widząc je, można było stwierdzić jak bardzo modernizują się nasze gospodarstwa, bowiem zaprezentowano sprzęt naprawdę wysokiej klasy. Na przyczepach jechały reprezentacje sołectw i Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Bestwina" ubarwiający dożynki śpiewem tradycyjnych pieśni. Honorowe miejsce z przodu kolumny zajął gospodarz gminy - wójt Artur Beniowski wraz z dożynkowymi starostami - Tadeuszem i Małgorzatą Maga.

       

Pod kościołem pw. św. Sebastiana na korowód czekał już ks. proboszcz Józef Baran. Kapłan odebrał z rąk starostów chleb, poświęcił go i procesyjnie wniósł do świątyni. Rozpoczęła się uroczysta dziękczynna Msza święta, koncelebrowana przez wszystkich czterech proboszczów. Z Bestwiny przybył ks. Cezary Dulka, z Janowic - ks. Józef  Walusiak, natomiast z Kaniowa - ks. Janusz Tomaszek. W homilii ks. kanonik Walusiak nawiązał do polskiej tradycji i obrzędowości związanej z pracą rolnika, wskazując zarazem na chleb jako dar od Boga. Przypomniał o szacunku, który temu pokarmowi jest należny i życzył, by nigdy nam go nie zabrakło.

Po liturgii wszyscy wyruszyli pod Dom Strażaka, gdzie miała miejsce część oficjalna. Poprowadził ją znawca ludowych tradycji Sławomir Ślósarczyk - wiceprezes zespołu "Bestwina". Opowiedział o genezie dożynek (na naszym terenie określanych jako "wyżynki"), świętowaniu dworskim i chłopskim, wieńcu i innych elementach składających się na święto plonów. Następnie starostowie przekazali chleb wójtowi Arturowi Beniowskiemu, zaś wieniec ofiarowała im pani Halina Lasota, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Bestwinki, współorganizującego dożynki. Zarówno wójt, jak i pani przewodnicząca dziękowali rolnikom za ich trud, a wszystkim życzyli dobrej zabawy. W podobnym duchu wypowiedział się sołtys Bestwinki Grzegorz Gawęda.

       

Nadeszła kolej na przemówienia zaproszonych gości - na estradzie kolejno pojawili się posłowie na Sejm RP Jacek Falfus i Małgorzata Pępek, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a zarazem prezes oddziału powiatowego PSL Mirosław Szemla, przedstawiciele posłów i europarlamentarzystów, a także przewodnicząca gminnego koła PSL, Danuta Kubik, która między innymi podzieliła się faktami i legendami z kart historii Bestwinki.

     

Wśród zaproszonych obecni byli również: poseł Stanisław Pięta, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk, radni powiatowi Grzegorz Boboń i Józef Maziarz, zastępca wójta gminy Bestwiny Stanisław Wojtczak, honorowy obywatel gminy dr n. med. Franciszek Maga, radni gminy Bestwina, sołtysi, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, komendant gminny Grzegorz Owczarz, prezes OSP Bestwinka Józef Distel, prezes KS Bestwinka Tadeusz Wróbel, dyrektorzy szkół - Danuta Tekieli - Herman, Agata Rak, Krystyna Bryksa, Urszula Kal, prezesi KGW - Jadwiga Ozimina, Krystyna Norymberczyk, Helena Sowa, strażacy z naszych jednostek, poczty sztandarowe i członkowie Koła Łowieckiego "Bażant", Gminnego Koła Pszczelarzy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, placówek oświatowych i przedstawiciele innych organizacji czy stowarzyszeń.dzy innymi podzieliła się faktami i legendami z kart historii Bestwinki.

  

Po uroczystym obiedzie, podczas którego wymieniono się wrażeniami z uroczystości i rozmawiano głównie o problemach rolników, goście bawili się przy muzyce grupy"Servoos" a następnie grupy "Tu i Teraz". Obok estrady można było podziwiać wystawę kwiatów i roślin ozdobnych wyhodowanych przez szkółkę "Greń" oraz "Ogrodnictwo Jonkisz".
 Organizator - Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji bardzo dziękuję za włączenie się w przygotowania Kołu Gospodyń Wiejskich w Bestwince, Klubowi Sportowemu "Bestwinka", Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince, prezesowi przedsiębiorstwa "Kombest" Wacławowi Waliczkowi i jego pracownikom za udostępnienie sprzętu i pomoc, oraz wszystkim nie wymienionym tutaj, a czuwającym, by całość była "dopięta na ostatni guzik".

 Więcej zdjęć : Galeria

zdjęcia i tekst : Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl